Idrætspriser DGI Bornholm 2024

Indstillinger af din / jeres kandidater

Der er mange frivillige i det bornholmske idrætsliv, der fortjener et ekstra skulderklap ! 

Nu har du og din forening mulighed for at komme med indstillinger til de tre priser,
som alle vil blive uddelt under DGI Bornholms Årsmøde, der holdes torsdag den 18.
april 2024 i Aakirkeby-hallerne:

DGI Bornholms Lederpris – doneret af Sparekassen Bornholms Fond
Tildeles en idrætsleder/træner for fortjenstfuld indsats inden for Bornholms idræt, fx
- Leder/træner arbejde i en passende årrække.
- En iøjefaldende enkeltstående indsats for øens idræt.

Prisen består af et kontant pengebeløb på kr. 5.000.

DGI Bornholms U25-pris
Tildeles en idrætsleder/træner som er under 25 år.
Med prisen ønsker DGI Bornholm at fremme og påskønne unges deltagelse i det
frivillige foreningsliv. Det er prisen, hvor vi med anerkendelse af overlevering fra de
rutinerede kræfter ser, hvordan et ungt menneske har taget imod udfordringen og
gør en forskel i foreningslivet

Prisen består af et kontant pengebeløb på kr. 2.500.

DGI Bornholms Udviklingspris
Tildeles en forening, en kreds af personer eller en person, som har skabt innovative
tiltag ved nytænkning inden for idrætsområdet på Bornholm. Tiltag, der
imødekommer befolkningens ændrede ønsker, behov og krav til motion og idræt.

Prisen består af kr. 2.500, som kan anvendes til at videreudvikle og udbygning af
det indstillede initiativ / projekt.


Indstilling af kandidat / kandidater
Indstilling sker via beskrivelse og anbefaling på max. 1 side, som sendes, afleveres
eller mailes senest den 24. marts 2024 til:
DGI Bornholm, Torneværksvej 20, 3700, Rønne.
Mail: bornholm@dgi.dk

HUSK - Selvom det ikke er din eller jeres kandidat som bliver vinder af en pris -
er det altid en håndsrækning eller skulderklap og blive indstillet