Idrætspriser 2020

Hvem fortjener et skulderklap - kom med jeres indstilling.

Kom med indstillinger til

  • Sparekassen Bornholms Fonds Idrætslederpris
  • DGI Bornholms U25-pris
  • DGI Bornholms Udviklingspris                                                   

Der er mange frivillige i det bornholmske idrætsliv, der fortjener et ekstra skulderklap. Nu har du og din forening mulighed for at komme med indstillinger til tre priser, som vil blive uddelt ved DGI Bornholms Årsmøde tirsdag den 28. april 2020 i Aakirkeby-hallerne: 

Sparekassen Bornholms Fonds Idrætslederpris tildeles en idrætsleder/træner for fortjenstfuld indsats inden for Bornholms idræt, fx

  • Leder/træner arbejde i en passende årrække.
  • En iøjefaldende enkeltstående indsats for øens idræt.  

Prisen består af et kontant pengebeløb på kr. 5.000. 

DGI Bornholms U25-pris tildeles en idrætsleder/træner som er under 25 år. Med prisen ønsker DGI Bornholm at fremme og påskønne unges deltagelse i det frivillige foreningsliv. Det er prisen, hvor vi med anerkendelse af overlevering fra de rutinerede kræfter ser, hvordan et ungt menneske har taget imod udfordringen og stafetten. 

Prisen består af et kontant pengebeløb på kr. 1.500, som kan bruges af prismodtageren i forbindelse med frivilligt arbejde som træner eller leder.

DGI Bornholms Udviklingspris, tildeles en forening, en kreds af personer eller en person, som har skabt innovative tiltag ved nytænkning inden for idrætsområdet på Bornholm. Tiltag, der imødekommer befolkningens ændrede ønsker, behov og krav til motion og idræt.

 Prisen består af kr. 2.500, som kan anvendes til at videreudvikle og udbygge det indstillede initiativ / projekt.

 Sådan indstiller du kandidater til én eller flere priser:

Indstilling sker via beskrivelse og anbefaling på max. 1 A4 side, som sendes, afleveres eller mailes senest den 7. april til: 

DGI Bornholm, Torneværksvej 20, 3700, Rønne. Mail: bornholm@dgi.dk