DGI Bornholms priser 2020

Prismodtagere blev udsat for surprise.

Grundet Coronakrisen er der stadig tvivl om form og afvikling af DGI Bornholms udsatte årsmøde.
Derfor fik den traditionsrige overrækkelse af priser til tre modtagere en anden form - modtagelse pr. surprise ! 

Således blev to af årets prismodtagere i fredags overrasket af en større delegation i deres hjem og på arbejdet.

  • Lederprisen er i år tildelt John Engell fra Østermarie Idrætsforening.

Sparekassen Bornholms Fonds Idrætslederpris tildeles en idrætsleder/træner for fortjenstfuld indsats inden for Bornholms idræt.

John Engell har dels være springinstruktør i ØIF igennem mange år, og dels har han taget initiativ til et nyt springtilbud for øens drenge, som har samlet 30-40 glade drenge i DGI-hallens springsal hver lørdag formiddag.

John Engell blev overrasket på sin arbejdsplads hos Nyboes Auto, da han modtog prisen fra formanden for DGI Bornholm, Ole Dreyer, samt formanden for Sparekassen Bornholms Fond, Jens Olsen (billede i galleri)

  •  DGI Bornholms Unge-pris er i år tildelt Helene Reppien Lund Koefoed fra Nyvest Idrætsforening.

DGI Bornholms U25-pris tildeles en idrætsleder/træner som er under 25 år. Med prisen ønsker DGI Bornholm at fremme og påskønne unges deltagelse i det frivillige foreningsliv. Det er prisen, hvor vi med anerkendelse af overlevering fra de rutinerede kræfter ser, hvordan et ungt menneske har taget imod udfordringen og stafetten.

Helene har ikke alene været gymnast hele sit liv, været hjælpeinstruktør og instruktør for en lang række hold og selv deltaget på DGI Bornholms landsdelshold – hun har siden 2017 også siddet med i hovedbestyrelsen i Nyvest Idrætsforening.

Helene blev overrasket hjemme på Spagergaard i Nylars, hvor hun var i gang med at rive græs. - (billede i galleri) 

  •  DGI Bornholms Udviklingspris er tildelt Anders Holm Hartmann fra Floorball Fællesskabet Bornholm

DGI Bornholms Udviklingspris, tildeles en forening, en kreds af personer eller en person, som har skabt innovative tiltag ved nytænkning inden for idrætsområdet på Bornholm. Tiltag, der imødekommer befolkningens ændrede ønsker, behov og krav til motion og idræt.

Anders får tildelt prisen for sit initiativ med at lave et floorballhold for mænd med skavanker. I første omgang målrettet mænd med cancer, dernæst mænd med kronisk sygdom. Anders har med sin kæmpe drivkraft taget kontakt til Bornholms Regionskommune, Kræftels Bekæmpelse og DGI Bornholm for at få stablet holdet på benene.

Anders har fået overrakt prisen på Bornholms Hospital, hvor han pt er indlagt. (Vi ønsker rigtig god bedring) (billedet i galleri)