DGI Bornholms priser 2021

Supergejstspreder, ungeprisen, udviklingsprisen og lederprisen

Gennem corona-krisen har frivillig efter frivillig holdt gejsten oppe i foreningslivet. Mange fortjener et ekstra skulderklap. Frem til 22. marts er det muligt at komme med indstillinger til fire priser, som DGI Bornholms bestyrelse derefter udvælger. Der kan indstilles til DGI Bornholms tre kendte priser: Lederprisen, Ungeprisen og Udviklingsprisen samt til en ny ”Super-Gejst-Spreder-Pris.”

Det seneste år har været særligt krævende for foreningslivet, der har måttet indrette sig efter nye restriktioner, anbefalinger og begrænsninger for at holde gang i tilbuddene med motion og fællesskab.

Men det er lykkedes. Ikke mindst på grund af de mange frivillige, der har været kreative og arbejdsomme i bestræbelserne på ikke at lade foreningslivet gå i stå.

DGI Bornholm vil gerne hylde de mange frivillige, der har gjort en forskel. Hyldesten har mange former, og den nyeste er Super-Gejst-Spreder-Prisen. En pris, der deles ud i alle 13 landsdele i DGI. Prisen gives til en frivillig, eller en gruppe af frivillige, der har gjort en særlig stor indsats i sin forening for at holde gejsten oppe i den hårde tid med corona. Det synlige bevis på prisen er en pokal og et gavekort på 5.000 kroner til INTERSPORT.

Frivillige sikrer fællesskabet

Ole Dreyer, DGI Bornholms formand, ser frem til, at der kommer mange indstillinger.  

  • Selvom dele af idrætten kunne åbne den 1. marts, må vi ikke glemme de frivillige ledere og trænere i øens idrætsforeninger. De fortjener en kæmpe hyldest for deres utrættelige indsats i at holde fast i aktive fællesskaber for børn, unge og voksne, i en meget vanskelig corona-tid,” siger han om den indsats, der er ydet og ydes på hele forenings-bornholm.

Indstillinger til DGI Bornholms Lederpris, Ungepris og Udviklingspris sker via en kort beskrivelse som sendes, afleveres eller mailes til: DGI Bornholm, Torneværksvej 20, 3700 Rønne – eller på mail bornholm@dgi.dk, mens indstillinger til Super-Gejst-Spreder-Prisen sker online på www.dgi.dk/enforholdet

For alle priser gælder, at fristen er 22. marts – så bare kom i gang med at indstille.

Oversigt priser 2021

Super-Gejst-Spreder-Pris

Prisen gives til en frivillig, eller en gruppe af frivillige, der har gjort en særlig stor indsats i sin forening for at holde gejsten oppe i den hårde tid med corona.

Det synlige bevis på prisen er en pokal og et gavekort på 5.000 kroner til INTERSPORT.

Lederprisen

DGI Bornholms Idrætslederpris tildeles en idrætsleder/træner for fortjenstfuld indsats inden for Bornholms idræt, fx

  • Leder/træner arbejde i en passende årrække.
  • En iøjefaldende enkeltstående indsats for øens idræt.

Prisen består af et kontant pengebeløb på kr. 5.000, som er bevilget af Sparekassen Bornholms Fond.

Ungeprisen

DGI Bornholms U25-pris tildeles en idrætsleder/træner som er under 25 år.

  • Med prisen ønsker DGI Bornholm at fremme og påskønne unges deltagelse i det frivillige foreningsliv. Det er prisen, hvor vi med anerkendelse af overlevering fra de rutinerede kræfter ser, hvordan et ungt menneske har taget imod udfordringen og stafetten.

Prisen består af et kontant pengebeløb på kr. 2.500.

Udviklingspris

DGI Bornholms Udviklingspris, tildeles en forening, en kreds af personer eller en person, som har skabt innovative tiltag ved nytænkning inden for idrætsområdet på Bornholm. Tiltag, der imødekommer befolkningens ændrede ønsker, behov og krav til motion og idræt.

Prisen består af kr. 2.500, som kan anvendes til at videreudvikle og udbygge det indstillede initiativ / projekt.