SPIREPULJEN

Søg penge til aktiviteter for børn og unge på Bornholm

Baggrund
DGI ønsker i 2019-2023 at gøre en særlig indsats for at styrke børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Derfor har vi i DGI Bornholm i første omgang oprettet en pulje på kr. 50.000, som DGI Bornholms medlemsforeninger kan søge.
Har I nogle gode idéer til, hvordan vi får fat i de børn og unge, vi ikke ser i dag, så skriv om jeres idé.

Hvem kan søge?
Du kan søge, hvis du er med i en af DGI Bornholms lokalforeninger – og din aktivitet/indsats tilbydes gennem din forening.

 Hvad kan du søge til?

 • Nye aktiviteter i foreningsregi
 • Aktiviteter for særligt udfordrede målgrupper
 • Nye idrætsfællesskaber
 • Inddragelse af målgruppen i udvikling af indsatser
 • Events som en del af en større/længerevarende indsats for målgruppen
 • Andet, der kan være med til at styrke børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.

Hvor meget kan du søge?
Vi kalder det en ”Spirepulje”. Derfor giver vi max. Kr. 5.000 i tilskud pr. projekt, men uddeler også gerne kr. 500 til et enkeltstående arrangement, der kan være startskuddet til en længerevarende indsats.

 Hvordan søger du?
Det er nemt at søge puljen. Det kræver ikke et særligt ansøgningsskema. Men vi skal have flg. oplysninger:

 • Navn og tlf.+ E-mail på kontaktperson i foreningen
 • Beskrivelse af idéen på max en A4-side – herunder hvordan aktiviteten er med til at få fat i de børn og unge, I ikke ser i dag
 • Oplysning om forventet start og afslutningsdato
 • Hvad forventes pengene at blive anvendt til
 • Send ansøgningen til bornholm@dgi.dk

Sådan behandler vi din ansøgning
Ansøgninger behandles løbende.
Eventuelle bevillinger udbetales, når vi har dokumentation for de afholdte udgifter og fået en kort beskrivelse af, hvordan initiativet er gået.

Det med småt
Ved bevilling aflægger modtagerne en tro og love erklæring på, at de vil forvalte midlerne økonomisk fornuftigt og ud fra beskrivelsen i ansøgningen. Hvis det ved en stikprøvekontrol skulle vise sig, at tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt, kan der stilles krav om tilbagebetaling.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte DGI Bornholm på tlf. 79404750.

hent en printervenlig version af retningslinjer lige her

Godkendt af DGI Bornholms bestyrelse

 1. marts 2019