Børnehuset Pilebækken i Odense bliver de første

Fredag den 28. oktober 2016 bliver børnehuset Pilebækken som det første børnehus i Odense DGI-certificeret. Det betyder, at børnehuset i endnu højere grad fremover gør idræt, leg og bevægelse til en naturlig del af børnenes hverdag.

Pilebækken er certificeret som DGI Børnehave, nu leger både børn og voksne. Foto: Steen Wrem

Terningeleg og børnetapas. Kast med terningen og lav den aktivitet, tallet på terningen peger på. Det er bare ét eksempel på, hvad børnehuset Pilebækken er blevet introduceret til i løbet af det år, det har taget at opnå byens første DGI-certificering.

I dag ser vi, at børnene generelt er mere fysisk modige og aktive, end vi har set tidligere. Og de har lyst til at bevæge sig.

Betina Seberg Skytthe, daglig leder på Pilebækken

Undervisning og inspiration

I det seneste år har DGI været ude at undervise og inspirere børnehusets ansatte til at sætte børnenes leg i system. Udover almindelig undervisning, en aktivitetsplan med fokus på bevægelse for alle ugens dage og en bevægelsespolitik, har de voksne også helt praktisk været ude og lege de lege, de efterfølgende har præsenteret børnene for. To ansatte fra hver af institutionsområdets andre fire børnehuse er også blevet inviteret til at lege med – og resultatet er ikke til at tage fejl af:

"I dag ser vi, at børnene generelt er mere fysisk modige og aktive, end vi har set tidligere. Og de har lyst til at bevæge sig. De vil rigtig gerne være med, når vi sætter en aktivitet i gang, og de er også begyndt at spørge om vi ikke kan lege den ene eller den anden leg. Og bedst af alt, oplever vi nu også, at børnene selv går i gang med at lege nogle af de aktiviteter, vi har præsenteret dem for", fortæller daglig leder på Pilebækken Betina Seberg Skytthe.

Terningeleg på fem forskellige måder

Et eksempel på en ny form for leg er terningelegen. Med én og samme leg kan personalet vælge, hvad børnene skal lære af legen. Der kan sættes fokus på forskellige former for læring og udvikling.

Fx hvor legen foregår i garderoben, og hvor der slås med terningen. Er det en 1’er, skal alle børnene øve sig i at tage deres jakke på selv. Eller en 3’er betyder, at børnene skal løbe rundt om spisebordet tre gange, så de både får bevæget sig og tæller til tre på samme tid.

Både voksne og børn leger

Og det har ikke kun været sjovt og udviklende for børnene at Pilebækken er blevet DGI-certificeret:
"Personalet er også ved at finde sin rolle i det at have et større fokus på bevægelse og leg. Gamle institutionslogikker som: ”I må ikke cykle på græsset” og ”I må ikke løbe i alrummet” er nu ændret til viden om, hvordan motoriske udfordringer kan løses med leg", siger Betina Seberg Skytthe.

Stor festdag

Ved DGI glæder vi os over at kunne hejse flaget over kommunens første børnehus: "I DGI lægger vi rigtig meget vægt på at skabe gode bevægelsesvaner hos børn så tidligt som muligt, og at Børnehuset Pilebækken har valgt at gennemgå et certificeringsforløb med fokus på idræt, leg og bevægelse hilser vi meget velkommen. Vi tror på, at personalet i Børnehuset Pilebækken nu er endnu bedre rustet til at bibringe deres børn glæden ved at bevæge sig – og håber flere institutioner i Odense vil følge trop", siger Gitte Tinning Madsen formand DGI Fyn.