Bruno er bestyrelsens mand

Til årsmødet den 29. april skal der vælges en ny formand i DGI Midt- og Vestsjælland, når Margit Ølgod efter flere end 20 år giver depechen videre. Landsdelsbestyrelsen opstiller den nuværende næstformand Bruno L. Hansen som kandidat til formandsposten.

Nuværende næstformand Bruno L. Hansen opstiller som formandskandidat til Årsmøde 2017 i DGI Midt- og Vestsjælland. Foto: Christina Nowak

Bruno L. Hansen har nogle politiske principper, som han vil bruge til at styrke den nuværende udvikling, hvis årsmødet vælger ham som formand for landsdelen.

”Vi skal endnu tættere på medlemsforeningerne med målrettet og troværdig kommunikation. Det kræver, at vi lytter og lærer, så vi kan udvikle os. Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på det her område. Udvikling af samarbejdet og tætheden med medlemsforeningerne må være den rigtige vej – når medlemsforeningerne skal opleve at vi rammer plet med de rigtige tilbud. Vi skal på alle områder arbejde med, hvordan medlemmerne oplever os”, siger han.

Størrelse og tyngde forpligter

Et af dine politiske principper er en tydelig og markant placering i det politiske landskab. Hvordan vil du gribe opgaven an?

”Der er et kommunalvalg lige om hjørnet, hvor vi skal tale foreningerne og breddeidrættens sag i vores 17 kommuner. Uanset politisk ståsted skal vi med forskellige tiltag informere kommunalpolitikerne om det idrætsmønster, vi ser. Vi skal styrke breddeidrættens ståsted”, siger Bruno L. Hansen og fortsætter:

”Internt i DGI er vi en landsdel med en størrelse og tyngde, der forpligter og giver mulighed for en betydende indflydelse på udviklingen i organisationen. DGI som landsorganisation vil fremover få endnu større indflydelse på landsdelenes arbejde og tilbud, derfor skal vi have indflydelse på de store beslutninger i DGI”.

Plads til nyt og gammelt?

Du nævner både kendte og nye aktiviteter. Hvis der kommer alt for meget nyt, risikerer vi så ikke, at kerneaktiviteterne i DGI forsvinder? Hvordan vil du sikre balancen?

”Vi har styr på ”kernen”, som er de velkendte og efterspurgte aktiviteter i DGI. Vi har en god udvikling, stigende aktivitet på disse områder samt en sund økonomi. Det gør, at vi kan tillade os at afprøve nye veje og støtte nye initiativer indenfor idrætten. Vi skal indgå i udviklingsprojekter, hvor vi skal teste og eksperimentere for at blive klogere og få ny viden til gavn for vores medlemsforeninger”, siger Bruno L. Hansen.

Kompetencer skal være vores styrke

Når nu du vil sikre, at DGI Midt- og Vestsjælland er en stærk og attraktiv samarbejdspartner for medlemsforeningerne, hvilke krav stiller det så til ansatte og frivillige?

”Jeg er meget lidt optaget af det formelle, af strukturer og titler. Jeg er mere optaget af ideerne, ildsjælene og modet til at gå efter målet. Jeg er optaget af udvikling af kompetencer hos alle, som fremover ønsker at være en del af DGI Midt- og Vestsjælland. For mig at se er det afgørende, når vi skal være en kompetent sparringspartner for vores medlemsforeninger”, siger Bruno L. Hansen.

Seks politiske principper

 1. Grundlæggende værdier i DGI – hvor kendte og nye aktiviteter udfolder sig på fælles værdigrundlag
 2. Fokus på medlemmernes behov – medlemmerne og medlemsforeningerne kommer i første række
 3. Nytænke dialogen – DGI skal hele tiden søge nye veje for at udvikle dialogen og samarbejdet med medlemsforeningerne
 4. Tydelig og markant placering af DGI i det politiske landskab – både lokalt og på landsplan
 5. Kompetencerne på alle niveauer i DGI skal styrkes – uanset om det er frivillige, medarbejdere eller bestyrelsen
 6. Fokus på ”bolden og resultater” og udviklingen af nye samarbejdsformer internt i DGI mellem ansatte, frivillige og politikere.

CV for Bruno L. Hansen

Foreningsmanden

 • Bestyrelsesarbejdet startede i Tuse IF´s gymnastikafdeling, volleyball i Tuse IF og efterfølgende Tuse Volleybal Klub 77, amtsudvalg i volleyball, Styrelsen i HAØG, landsudvalg i volleyball, formand for Tuse IF, formand for haludvalget i Tuse Hallen, formand for begynderudvalget i Greve Golfklub og nu landsdelsbestyrelsen i DGI Midt- og Vestsjælland.
 • Medinitiativtager til ”Idrætslegepladsen i Tuse”, som fortsat er banebrydende for, hvordan idrætsforeninger og kommuner i samarbejde kan indrette udeområder omkring haller og baner.
 • Ansat i en årrække som DDGU’s første amtskonsulent på Sjælland i Roskilde Amts Gymnastikforening med fokus på foreningsarbejde og foreningsudvikling.

Idrætsmanden

 • Rækken af idrætter er lang herunder fodbold, volleyball, tennis, badminton, svømning, løb og golf.
 • Træner, amts- og landsinstruktør i volleyball.
  Har skrevet og medvirket i flere udgivelser herunder ”Volleyball – der lykkes”, ”Børns motoriske udvikling” og en række kursusmaterialer i DGI.

Erhvervsmanden

 • Lærerudannet fra Holbæk Seminarium, Amtskonsulent i DDGU, Skoleleder på Tuse Skole, Direktør i Holbæk Kommune, Direktør i Falck Healthcare – Falck Jobservice.


Familiemanden, rundt på Sjælland

 • Vokset op i Holbæk og boet i Holbæk med Vibeke og deres tre drenge Mads, Troels og Lau. Senere flyttet til Sorø og nu bosat i Tune.