Derfor valgte vi en konsulent fra DGI

Herfølge Boldklub ville gerne udvikle sig sammen med nogen, der kunne udfordre klubbens tankegang.

Mens børnene spiller fodbold, sidder mange forældre i klubhuset eller står på sidelinjen. Herfølge Boldklub har nu opfundet begrebet ”10 minutters frivillige”, som aktiverer forældre med småopgaver, når de alligevel er til stede. Foto: Nils Rosenvold

”Vi har fået rigtig meget ud af vores udviklingsforløb. Vi har fået flere frivillige til at føre vores mange gode ideer ud i livet – og i bestyrelsen har vi fået overskud til at lede klubben, i stedet for hele tiden at skulle bruge tid på drift”.

Ordene kommer fra Søren Østergaard, formand for Herfølge Boldklub, og dermed manden i spidsen for en tilfreds bestyrelse, der i foråret 2016 har gennemført et grundigt udviklingsforløb med to DGI konsulenter.

Det har været et udviklingsforløb i regi af ”Bevæg dig for livet”, den fælles vision for DGI og Danmarks Idrætsforbund, så boldklubben i Herfølge kunne faktisk også have bedt om at få en fodboldkonsulent tilknyttet. Men det var klubben meget bevidste om, at det ikke skulle være – i hvert fald ikke denne gang.

 

Inspiration fra andre klubber og idrætter

”Vi havde brug for ikke at være fodboldspecifikke og for at få stillet spørgsmål, som ikke ville være stillet, hvis vi havde fået konsulenter ud, som selv ved meget om fodbold. Samtidig har både sprog og begreber, som vi er blevet præsenteret for, været anderledes, end vi er vant til, og det har vi fået rigtig meget ud af. Endelig har vi via DGI konsulenterne fået en masse baggrundsviden og inspiration fra andre klubber og idrætsgrene”, fortæller fodboldformanden.

Herfølge Boldklub er en klub med mange aktiviteter og grene inden for fodbold. Klubben har bl.a. pigefodbold og futsal samt et hold for børn med særlige behov – og masser af ideer.

”Men udfordringen er som i mange andre klubber at få folk til at føre ideerne ud i livet. Samtidig har vi en masse småopgaver, som jo heller ikke løser sig selv, så vi havde brug for at udvikle andre måder at være frivillig på. Det var det område, vi valgte at fokusere på efter at have taget DGI’s foreningstest”.

Hjælp i 10 minutter

Resultatet er blevet en meget mere systematiseret tilgang til mulige frivillige. Klubben har nu fået indført et helt nyt begreb, kaldet ”10 minutters frivillige”.

”Det er meget få mennesker, der melder sig til en opgave, som de ikke er blevet spurgt om, som ikke er defineret, og som skal foregå på lørdag”.

Søren Østergaard, formand for Herfølge Boldklub

Som mange andre fodboldklubber har også Herfølge mange forældre stående på sidelinjen, når børnene træner eller spiller kamp. Forældrene har en del ventetid, som klubben nu prøver at udnytte samtidig med, at der kan være store gevinster ved at få forældrene ind i fællesskabet.

”10 minutters frivillige” går ud på at udnytte denne ventetid på en god måde. Hvis forældrene bliver spurgt, så hjælper de gerne med at lægge tøj på plads, feje, stille borde og stole ud – eller tilbage igen. Det har klubben nu fået sat i system – ikke mindst ansvaret for at spørge.

”Jo mere, vi kan få forældrene til at hjælpe med, jo bedre, men det duer ikke, at det er os som bestyrelse, som folk måske ikke kender, der skal rundt og spørge, så den enkelte årgang har fået ansvaret for bestemte opgaver, og så er det holdledere og trænere, der spørger. Det er svært at sige nej til nogen, som man har en historie med”, fortæller Søren Østergaard.

Klubben har som mange andre klubber også brug for frivillige til opgaver, der varer mere end 10 minutter, og også den udfordring har klubben talt meget om i udviklingsforløbet.

”Det er meget få mennesker, der melder sig til en opgave, som de ikke er blevet spurgt om, som ikke er defineret, og som skal foregå på lørdag. Derfor er det vigtigt at spørge, at have styr på, hvad der skal laves – og så spørge i god tid”.

Og så gælder det også om at finde nogen, som har både lyst og tid. Blandt andet af den årsag er klubben i gang med at udvikle ideen til et +60 hold. På den måde får de medlemmer ind i klubben, som har mere tid end de fleste, og som forhåbentlig har lyst til at give en hånd med i klubarbejdet.

Dygtig hjælp udefra

Klubben er nu selv gået i arbejdstøjet efter nogle måneder med DGI konsulenterne på sidelinjen. Men det har været nødvendigt med hjælp udefra for at få sat tingene i gang, mener Søren Østergaard, der via sit arbejde som forsker selv er konsulent, og som fagligt set godt kunne have kørt forløbet igennem.

”Konsulenterne fra DGI har været dygtige til at udfordre vores normale tankegang med ”åndsvage spørgsmål”, og de har bragt os viden og inspiration fra andre foreninger og idrætter”.

Søren Østergaard, formand for Herfølge Boldklub

”Men det ville ikke have været en god idé. Det er nødvendigt at have nogen udefra, som kan stille nogle åndsvage spørgsmål, som kan udfordre os på vores normale tankegang og bringe viden og inspiration ind fra andre foreninger, der står med de samme problemstillinger. Og det har de to konsulenter fra DGI været rigtig dygtige til. De har selvfølgelig kørt deres udviklingskoncept igennem, men de har også været gode til at høre på, hvad vi har sagt og dermed få forankret løsningerne lokalt”, siger Herfølge- formanden og tilføjer:

”Konsulenternes tilstedeværelse har samtidig sørget for, at vi er blevet stillet til regnskab for det, vi har aftalt, og på den måde er vi nu kommet i mål med rigtig mange af vores ideer.