DGI Midt- og Vestsjælland kårer Årets Forening, Årets Leder og Årets Ungdomsleder

DGI Midt- og Vestsjælland søger lokale kandidater til priserne som Årets Forening, Årets Leder samt Årets Ungdomsleder. Der er åben for indstillinger frem til 27. marts 2018.

Årets Forening

DGI Midt- og Vestsjælland har ca. 800 medlemsforeninger. En af medlemsforeningerne vil blive kåret som Årets Forening 2018 på årsmødet den 25. april 2018 i Landsbyhuset i Gyrstinge. Det kan være en forening, der i særlig grad har arbejdet på at få flere medlemmer og måske har fundet nye veje til at udvikle foreningen. ”Vi vil gerne anerkende det store arbejde, som foreningerne og alle de mange frivillige gør for lokalsamfundet og for at skabe fritidsaktiviteter og meningsfulde fællesskaber for alle”, udtaler Majken Tannebæk Nielsen, næstformand i DGI Midt- og Vestsjælland.

Læs også: Flere vil være med i fællesskabet

"DGI har indgået en fælles national vision med DIF som kaldes Bevæg dig for livet. Visionen rummer en målsætning om, at 75 procent af danskerne skal være fysisk aktive med motion og idræt i 2025, hvor mindst 50 procent skal være det i en forening,” fortsætter Majken Tannebæk Nielsen.

Årets Forening i DGI Midt- og Vestsjælland

Prisen gives til en forening, der er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland, og har gjort noget særligt for foreningslivet, fx:

 • aktiveret flere medlemmer generelt
 • aktiveret og integreret nye grupper af medlemmer
 • indgået nye typer af samarbejder med eks. skoler, institutioner, kommuner etc.
 • udbudt nye typer af aktivitetstilbud
 • har en god struktur for aktivering af frivillige
 • udviklet nye måder at kommunikere med medlemmer på

Ovenstående er kun eksempler, så foreninger, der har gjort sig bemærkede på andre områder, er også meget velkomne.

Årets forening kan ikke inden for en 10 -årig periode gives til samme forening.

Prisen består af et gavekort til DGI, værdi svarende til 5000 kr. og uddeles på DGI Midt- og Vestsjællands årsmøde. Hent indstillingsskema.

Årets Leder og Årets Ungdomsleder

"Vi ønsker med priserne at anerkende alle de frivillige trænere, ledere og instruktører, som hver især lægger en kæmpe indsats for at give os alle mulighed for at dyrke idræt og motion i en idrætsforening. Vi er overbevist om, at mange vil benytte sig af muligheden for at sende en indstilling. Det er en fantastisk måde at fremhæve netop deres dygtige ildsjæle i foreningen”, udtaler Majken Tannebæk Nielsen, næstformand i DGI Midt- og Vestsjælland.

Læs også: Ny idrætsevent på Fælleden skal samle idrætsbegejstrede sjællændere

Åres Leder i DGI Midt- og Vestsjælland

Prisen gives til en person, der i en årrække har ydet en særlig frivillig og ulønnet indsats som træner, leder eller andet frivilligt arbejde en i forening. For at komme i betragtning skal den frivillige være tilknyttet en forening, der er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland, og have gjort noget særligt for foreningslivet, fx:

 • været initiativtager til tiltag, der har skaffet flere medlemmer, aktiveret nye medlemsgrupper etc.
 • gjort en særlig indsats for at fremme det sociale liv i klubben
 • medvirket til udvikling af foreningen på det administrative område
 • øget den lokale interesse for foreningslivet
 • aktiveret flere frivillige
 • vist ny brug af faciliteter

Ovenstående er kun eksempler, så ledere, der har gjort sig bemærkede på andre områder, er også meget velkomne.

Årets Leder kan ikke inden for en 10 -årig periode gives til samme person.

Prisen består af et gavekort til DGI, værdi svarende til 5000 kr. og uddeles på DGI Midt- og Vestsjællands årsmøde. Hent indstillingsskema.

Årets Ungdomsleder i DGI Midt- og Vestsjælland

Prisen gives til en person under 25 år, der i en årrække har ydet en særlig frivillig og ulønnet indsats som træner, leder eller andet frivilligt arbejde en i forening. For at komme i betragtning skal den frivillige være tilknyttet en forening, der er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland, og have gjort noget særligt for foreningslivet, fx:

 • været initiativtager til tiltag, der har skaffet flere medlemmer, aktiveret nye medlemsgrupper etc.
 • gjort en særlig indsats for at fremme det sociale liv i klubben
 • medvirket til udvikling af foreningen på det administrative område
 • øget den lokale interesse for foreningslivet
 • aktiveret flere frivillige
 • vist ny brug af faciliteter

Ovenstående er kun eksempler, så ledere, der har gjort sig bemærkede på andre områder, er også meget velkomne.

Samme person kan kun modtage prisen som årets ungdomsleder én gang.

Prisen består af et gavekort til DGI, værdi svarende til 5000 kr. og uddeles på DGI Midt-og Vestsjællands årsmøde. Hent indstillingsskema. 

Sådan indstiller du din forening eller ildsjæl

Indsend indstillingsskema pr. mail til rikke.hjulmand@dgi.dk inden den 27. marts 2018. Mærk mailen ’Årets Forening’, ”Årets Leder” eller ’Årets Ungdomsleder’. Et dommerpanel nedsat af bestyrelsen udvælger først de tre nominerede og senere den endelige vinder blandt de indstillede foreninger. Vinderne afsløres på årsmødet den 25. april 2018.