Endnu flere børn og unge skal finde bevægelsesglæden i Albertslund Kommune

Med idrætsforeningerne som tæt samarbejdspartner vil DGI sammen med Albertslund Kommune de næste fire år arbejde målrettet på at invitere flere børn og unge ind i foreningsfællesskaberne.

Med ”Børn og unge i forening” bliver der sat gang i en række aktiviteter i samarbejde med idrætsforeninger og lokale aktører, der vil være med til styrke foreningerne som rammerne for idræt og motion. Foto: Rasmus Præstiin

Det besluttede Idrætsrådet på sit møde i november 2020. Og det er ikke kun for sjov, at flere børn og unge i løbet af de næste fire år skal få øjnene op for værdien af en aktiv fritid. Det er nemlig en effektiv måde til at øge folkesundheden, styrke trivslen og dyrke fællesskabet. Albertslund Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland har derfor indgået et partnerskab om indsatsen ”Børn og unge i forening” for perioden 2021 – 2024.

Læs også: Ny pulje skal styrke flere børn og unges bevægelsesglæde

Fælles om indsatsen

Med ”Børn og unge i forening” bliver der sat gang i en række aktiviteter i samarbejde med idrætsforeninger og lokale aktører, der vil være med til styrke foreningerne som rammerne for idræt og motion. Fokus vil i 2021 blive rettet mod fire temaer, nemlig: pigers idrætsdeltagelse, den gode velkomst og stærke fællesskaber, få flere frivillige i foreningerne samt forældrene væk fra mobilen og ind på banen.

”Vi skal have flere børn og unge til at dyrke idræt her i kommunen. Det skal denne aftale, der netop er indgået mellem kommunen og DGI Midt- og Vestsjælland, bidrage til. Idrætsrådet drøftede indgående elementerne i aftalen på tre møder i 2020, herunder aftalens muligheder for bedre at styrke idrætsforeningernes arbejde med at involvere børn og unge. Idrætsrådet håber, at aftalen vil blive taget godt imod af idrætsforeningerne”, siger Idrætsrådets formand Jørn Jensby

Foreningen er en stærk ramme

Som en del af aftalen bliver der skruet op for inspiration, sparring, uddannelse og markedsføringen af de lokale idrætsforeninger. Her vil der være fokus på idræt for hele familien, tilbud til børn og idrætsfællesskaber for unge.

Læs også: Nyt samarbejde skal sikre flere børn og unge i bevægelse i Glostrup Kommune

 ”Forenings- og fritidsliv er forbundet med sjov, leg og glæde og fysisk og mental sundhed. På den måde er idrætsforeningerne en fantastisk ramme at være aktiv i. Det er derfor en væsentlig del af indsatsen at styrke netop dem. Formålet med partnerskabet er at skabe bedre forudsætninger for, at flere børn og unge i Albertslund Kommune bliver en del af det lokale idrætsliv. Det kræver blandt andet de rigtige tilbud og synlighed af dem”, siger Bruno L. Hansen, der er formand for DGI Midt- og Vestsjælland.

Om partnerskabsaftalen

Formålet med ”Børn og unge i forening” i Albertslund Kommune er at skabe bedre forudsætninger for, at flere børn og unge bliver en del af det lokale idrætsliv. 

  • Styrke idrætsforeningernes maskinrum og arbejde med at tage imod børn og unge og involvere og engagere dem i idrættens fællesskaber. Der gennemføres masterclasses og foreningsudvikling med fokus på bl.a. idræt for hele familien og idrætsfællesskaber for unge for at styrke og inspirere de lokale foreninger og invitere flere børn og unge med i idrættens fællesskaber. 

  • Sikre at børn i -1. klasse i Albertslund Kommune oplever det lokale idræts- og foreningsliv, og derigennem udvikler personlige kompetencer som livsduelighed og medborgerskab. Der skal skabes et godt bindeled mellem daginstitution, skole og idrætslivet, så børnene præsenteres for forskellige idrætsgrene, samtidig med at de møder trænere og instruktører fra foreningslivet.

  • Skabe synlighed omkring mulighederne for idræt og bevægelse for børn og unge i Albertslund Kommune og styrke fortællingen om et aktivt børne- og ungdomsliv.