Flere børn og unge snører fodboldstøvlerne i Holbæk Kommune

De seneste to år har DGI Midt- og Vestsjælland arbejdet tæt sammen med Holbæk Kommune og fodboldklubber i Holbæk for at styrke børnefodbolden. Nu viser nye tal en medlemsvækst på 8,4 procent i fodboldklubber i Holbæk, og langt størstedelen af stigningen udgøres af børn og unge.

Antallet af fodboldspillere i Holbæk Kommune vokser. Det viser de nyeste medlemstal, som blev offentliggjort i starten af april. Tallene viser, at Holbæk har oplevet en medlemsvækst på 8,4 procent siden sidste år, og at langt størstedelen af de nye medlemmer er børn og unge.

Netop denne målgruppe har været et fokuspunkt for DGI Midt- og Vestsjælland Fodbold. I 2020 indgik DGI Midt- og Vestsjælland et samarbejde med Holbæk Kommune og lokale fodboldklubber i Holbæk med fokus på at rekruttere nye medlemmer og fastholde de eksisterende. I løbet af de seneste år har DGI Midt- og Vestsjælland arbejdet sammen med næsten alle kommunens fodboldklubber og igangsat forskellige tilbud for at få flere børn og unge til at snøre fodboldstøvlerne.

Stor interesse for fodbold blandt piger
En af de klubber, som har deltaget i DGI’s aktiviteter, er Jyderup Boldklub. Jyderup Boldklub har blandt andet deltaget på DGI’s Børnetrænerkursus, som har til formål at styrke trænernes kompetencer inden for børnetræningen.

Formand for Jyderup Boldklub Marthine Dahl fortæller:

”Det har givet rigtig meget at være med på DGI’s trænerkurser. Vores trænere er rigtig glade for at være med på kurserne og få inspiration til noget andet, end det de plejer at få. Det har helt sikkert været noget, vi har kunne bruge i den daglige træning og i den måde, som vi går til tingene.”

Medlemstallene i Holbæk Kommune viser, at der er en markant stigning af unge piger i alderen 0-12 år, som er begyndt til fodbold. Denne tendens kan de nikke genkendende til i Jyderup Boldklub, hvor de i løbet af kort tid har startet en hel pigeafdeling op.

”Det startede med, at vi havde nogle piger på alderstrinnet U9-10, som havde tilkendegivet, at de gerne ville spille fodbold. Så vi fandt en træner, og det endte med, at de var omkring 28 piger til træning. Som formand er jeg rigtig glad for, at vi har fået en pigeafdeling,” fortæller Marthine Dahl.

Derudover var en række piger kommet tilbage fra efterskole, og de havde efterspurgt muligheden for at spillefodbold igen. Derfor har klubben inden for kort tid både startet et pigehold i U9-11 og et dameseniorhold.

En nytænkning af strategi
Øst for Jyderup ligger Undløse Boldklub, som også har deltaget på DGI’s aktiviteter. Formand for Undløse Boldklub, Jimmi Vaarskov, fortæller, at klubben for et par år siden valgte at gentænke deres strategi og fokusere på de yngre spillere i klubben.

Derfor har Undløse Boldklub deltaget i Minimagi, som er et tilbud for de 4-6-årige og deres forældre, samt Børneopstart af nye årgange, som klæder forældre og trænere på, så de kan sammensætte en god fodboldtræning for nogle af de mindste i foreningen.

Ifølge Jimmi Vaarskov har indsatsen båret frugt, og klubben oplever medlemstilgang af børn og unge. Jimmi Vaarskov fortæller, at klubben været glade for samarbejdet med DGI:

”Det giver noget anderledes, når DGI kommer ud og laver aktiviteter. Det har en stor tiltrækningskraft for forældre, og det kommer ud på flere platforme.

”Ingenting kommer af sig selv, heller ikke i fodbold”
Fodbolden oplever stor medlemstilgang, og formand for DGI Midt og Vestsjælland Fodbold, Henrik Stilling, peger på, at de lokale samarbejder er centrale for at få nye medlemmer og fastholde de eksisterende.

”Kommunen, skoler, DGI, foreninger giver tilsammen en sammenhængende kraft, hvor alle fire hjul er vigtige. Jo større bevidsthed der er i den kommunale forvaltning omkring bevægelse, jo flere muligheder er der."

Når Henrik Stilling kigger fremad, så fremhæver han især vigtigheden af, at DGI har en tæt relation med klubberne:

”Der skal være de bedste rammer ude i klubberne, og dem skal vi i DGI hjælpe med at skabe. Derfor er det vigtigt, at vi kommer ud i klubberne og snakker med dem. Vi skal have en dialog med klubberne, så vi får afdækket deres behov og kan understøtte med aktiviteter. Ingenting kommer af sig selv, heller ikke i fodbold.”

Derudover peger Henrik Stillingen også på omstillingsparathed som en vigtig faktor for at fastholde momentum i fodbolden.

”Kurser og uddannelse af trænere skal være let og tilgængelig. Vi skal i DGI være mere fleksible og kigge på hvornår, børnene og deres forældre har tid. Vi kan ikke bare lægge en turnering tirsdag eftermiddag.”

DGI Midt- og Vestsjællands fodboldaktiviteter i Holbæk Kommune

DGI Minimagi
Tilbud for de 4-6-årige og deres forældre

Værtsklubber:
Tuse IF, Gislinge BK, Undløse BK, Jernløse BK, St. Merløse Boldklub og Holbæk B&I

Deltagere i alt: 121

Flere børn på fodboldbanen / flere piger på fodboldbanen
Et dagsarrangement som afholdes i samarbejde mellem skole, fodboldklub og DGI for 0.-5. klasse.

Værtsklubber:
Vipperød BK, Svinninge IF, Tuse IF, Gislinge BK og Holbæk B&I

Deltagere i alt: 660

Børnetrænerkurser
Kurser til fodboldklubberne, som giver trænere kompetencer til at kvalificere børnetræningen i deres klub.

Værtsklubber:
St. Merløse IF, Jyderup BK, Tølløse BK, Tuse IF, Kundby IF, Jernløse BK, Holbæk B&I, Vipperød BK og Gislinge BK

Trænere i alt: 66