Guldvinderens gejst breder sig i Vindinge

Et forløb med foreningsudvikling behøver ikke at være udløst af krise – men det kan forhindre tilbagegang

Hvorfor samle alle foreningens frivillige for at lade dem bruge en dag på idéudvikling, når økonomien er fin, når medlemstallet ikke falder og faciliteterne er gode?

Det spørgsmål kunne man stille til Vindinge IF, en flerstrenget forening lige uden for Roskilde, der med DGI’s hjælp har kastet sig over et større udviklingsforløb, der involverer mange af foreningens frivillige.

”Vi er ganske rigtigt ikke pressede, men det må vi ikke lade være en sovepude. ”Change before you have to”, lyder et berømt citat, og det passer godt på os. Vi må gerne gøre mange ting, som vi plejer, men vi er også nødt til at gøre noget andet, for ellers går det tilbage på et tidspunkt. Selv om vi samlet set har et uforandret medlemstal, så er der også hos os nogle idrætter, der har det svært”.

Sådan lød det fra Jesper Christensen, der på foreningens vegne bød velkommen til en dag, hvor 40 frivillige mødte op for at idéudvikle.

Som appetitvækker var inviteret en hel særlig person, som skulle give både inspiration og gejst til den kommende forandringstid.

” I bliver ikke bedre af at lave en målsætning eller en strategi – der sker først noget, når I gør noget andet, end I plejer”.

Eskild Ebbesen, OL-guldvinder og forfatter til bogen ”Tænk som en vinder”

Brug kræfterne på konkrete handlinger

Danmarks femdobbelte OL-medaljevinder i roning, Eskild Ebbesen, kom og gjorde, som han var bestilt til; kastede glæde, gejst og gode råd ind over forsamlingen.

Ud over engagement og fortællingen om en målsætning om medaljer, der blev indfriet år efter år, så kom Eskild Ebbesen med adskillige små og store hints, som Vindinge IF kan bruge.

”Der er nogle ting, der går igen, når man sætter gang i noget, man vil lykkes med. Målsætningen må gerne være ambitiøs, men den skal også være realistisk, og så skal man sætte nogle delmål, så der kommer nogle succes’er undervejs”, sagde Eskild Ebbesen og løftede en pegefinger for, at målsætning og vision risikerer at ende med en bunke papirer, der aldrig førte til noget konkret.

”I bliver ikke bedre af at lave en målsætning eller en strategi – der sker først noget, når I gør noget andet, end I plejer. I skal omsætte jeres målsætning til konkrete handlinger. Det er her, I skal bruge kræfterne – og hold så fokus på det, I selv kan påvirke. Det har jeg selv lært meget af, for der opstår altid udfordringer undervejs, som man ikke selv er herre over”, lød det fra guldvinderen, der havde endnu en vigtig pointe:

 Vælg fra, når I sætter nyt igang

”Når I sætter nye skibe i søen, så skal I huske at flytte nogle af de andre skibe ind på land. Ellers ligger de og fylder. Med andre ord: I kan ikke blive ved med at sætte nye ting i gang, uden at I også træffer et valg om, hvad I så IKKE skal”.

De konkrete råd blev suppleret med smil og gode historier – og bedømt på antal grin og smil så var Ebbesens indlæg en god appetitvækker til de gruppearbejder, som de frivillige efterfølgende kastede sig over.

”Det var fantastisk med Eskilds foredrag. Jeg går herfra med en stor gejst og lyst til de kommende opgaver, men jeg er også meget bevidst om, at vi også må træffe beslutninger fravalg”, for ellers drukner vi i opgaver og kommer ikke i mål”, lød det fra næstformand i forretningsudvalget, Lisbeth Feddersen, der havde opgaven med at samle alle input sammen.

På de store papstykker fra gruppearbejdet stod der ideer som:

  • Flere arrangementer på tværs
  • Ét fælles kontingent for alle idrætter
  • Det skal være nemmere at melde sig ind og nemmere at være frivillig
  • Det er ikke kun trænerne, vi skal sende på kursus
  • Mentorer for nye frivillige
  • Simple arbejdsgange

Og en lang række andre… Det spændende bliver nu at følge med i, hvad der fører til noget. Forretningsudvalget i Vindinge IF går nu videre med alle input – med DGI konsulent Lars Kaae Wagner på sidelinjen som sparringspartner.

”Vi er ikke pressede hverken af økonomi eller faldende medlemstal, men vi skal forandre os, før vi er tvunget til det”.

Jesper Christensen, bestyrelsesmedlem i Vindinge IF

Målsætningen er klar – delmålene er på vej

Bestyrelsen havde på forhånd formuleret nogle debatemner og også sat to målsætninger, der skal nås inden år 2020:

  1. 90 procent af alle børn i Vindinge skal dyrke en eller flere idrætsaktiviteter i Vindinge IF
  2. 75 procent af alle husstande skal have en eller flere voksne, der aktivt dyrker idræt i Vindinge IF

Tiden vil vise, om Vindinge får sat sig en masse delmål og foretaget konkrete handlinger og tilpas mange fravalg, at de når deres målsætning.

Udviklingsforløbet hos Vindinge IF er kommet i stand via ”Bevæg dig for livet”, et visionssamarbejde mellem DGI og Danmarks Idræts Forbund. I DGI Midt- og Vestsjælland får i alt 184 foreninger inden udgangen af 2017 mulighed for at udvikle sig med hjælp fra en foreningskonsulent.