Idræt styrker elevers fællesskab og koncentration på erhvervsskoler

Eleverne på Roskilde Tekniske Skole har forbedret fysiske og kognitive færdigheder igennem projekt Kick. Erhvervsskoler i Aalborg og Aabenraa bringer nu også deres elever i bevægelse.

Eleverne fra Roskilde Tekniske Skole har været i bevægelse med projekt Kick siden 2017 Foto: Roskilde Tekniske Skole

”Det er fedt at få frisk luft og et afbræk fra værkstedet. Idræt som en del af undervisningen skaber et fællesskab imellem eleverne, og så er jeg blevet bedre til at koncentrere mig,” siger Sofie Mortensen, som studerer til personvognsmekaniker på Roskilde Tekniske Skole.

Kick – Bevægelse på Erhvervsskolen er et samarbejde mellem DGI, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde Kommune. 291 elever deltager i projektet, der i en midtvejsevaluering viser, at idræt har effekt på elevernes trivsel, velvære, fysiske og kognitive færdigheder samt motivation for bevægelse og skole.

”Kick-aktiviteterne kan bringe en masse positive oplevelser og virkninger med sig. Eleverne præsterer bedre på en række fysiske parametre, og de er mere involverede i skole og idræt,” siger Jesper Lundbye-Jensen, Lektor ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, der står bag forskningsresultaterne.

Torben Matthiesen, uddannelsesleder for autoafdelingen på Roskilde Tekniske Skole, kan også se en virkning på eleverne:

"Jeg er ikke i tvivl om, at bevægelse har en positiv effekt på eleverne. De falder nemmere til, bliver trygge og finder et fællesskab i det. Så længe der er en motiveret lærer til at undervise dem, så skal de nok deltage."

Kick er sjovt for eleverne

Der er tydelige forbedringer i målinger af elevernes grebsstyrke, balanceevne, grov- og finmotorik, opmærksomhed og reaktionsevne.

Bevægelse har en positiv effekt på eleverne. De falder nemmere til, bliver trygge og finder et fællesskab i det.

Torben Matthiesen

Eleverne har også svaret på, om det har været sjovt at være med i projektet. Her ligger elevernes svar på 70 målt på en score fra 0 til 100.

Der har ikke været en kontrolgruppe i disse målinger. Det er derfor ikke entydigt, at det præcis er Kick-projektet, der medfører de gode resultater, men der er gode indikationer på, at den samlede pakke fungerer.

Vi kan ikke undvære hinandens netværk

Kick er et samarbejde mellem DGI, uddannelsesledere og kommunalt ansatte. Nicolas Folke Sørensen, projektleder for Kick i Roskilde Kommune peger på, at dette samarbejde er vigtigt for at få erhvervsskoleeleverne til at bevæge sig:

”Samarbejdet på tværs er vigtigt, fordi vi alle har forskellige kompetencer og vidensgrundlag. Skolerne ved, hvad eleverne vil have, kommunerne har et netværk til idrætsforeningerne, og DGI har et kompetenceløft til lærerne. Vi kan ikke undvære hinandens netværk.”

Roskilde Tekniske Skole har også samarbejdet med 13 lokale idrætsforeninger, der blandt andet dyrker klatring, teakwondo, kegler, capoeira, skate og BMX. Samarbejdet med idrætsforeningerne betyder, at eleverne kan lære nye former for bevægelse fra folk, der arbejder med idræt til daglig.

Flere skoler bevæger sig

Både EUC Syd og SOSU Syd i Aabenraa og SOSU Nord og Tech College i Aalborg har gjort Roskilde kunsten efter. De har gennemført DGI’s kompetenceforløb omkring ”Bevægelse og læring” for deres undervisere og arrangeret idrætsforløb for deres elever med det frivillige foreningsliv.

Minna Væver, projektleder i DGI, er glad for, at projektet breder sig:

”Kick kan skabe trivsel, sammenhold og positive læringsmiljøer på de danske erhvervsskoler. De elever, der er med i Kick, lærer hinanden og deres lærere at kende på en anden måde og får derigennem et trygt læringsmiljø. Derfor er det enormt vigtigt, at vi får det bredt ud til resten af landet.”

Om projektet

  • KICK består af et kompetenceforløb, som skal give underviserne redskaber til at benytte bevægelse i deres undervisning, samt et idrætsspor hvor eleverne har idræt to timer om ugen i det frivillige foreningsliv.
  • Samarbejdspartnere bag projektet er DGI, Roskilde Kommune og Roskilde Tekniske Skole. Derudover deltager udrulningsskolerne EUC Syd og SOSU Syd i Aabenraa og SOSU Nord og Tech College i Aalborg, samt Aabenraa Kommune og Aalborg Kommune. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 2,3 mio. kr.
  • Forskningsdelen er organiseret af Center for Holdspil og Sundhed ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet
  • Formål med projektet er at nedbringe antallet af elever, der falder fra deres uddannelse, at forbedre det sociale miljø på skolen, at opfylde reformkrav på 45 minutters bevægelse om dagen, og at udvikle en samarbejdsmodel mellem idrætsforeninger og erhvervsskoler.
    Læs mere her.