Lejre Kommune bliver landsdelens første visionskommune

Det er sundt at bevæge sig, og mange borgere i Lejre Kommune dyrker allerede motion. Men hvad skal der til for at få endnu flere i løbeskoene, ind i hallerne og ud på banen?

I 2025 skal Danmark være verdens mest idrætsaktive nation, lyder visionen Bevæg dig for livet.

”I Lejre Kommune er der allerede mange idrætsaktive. 68 procent dyrker regelmæssigt motion, og det er godt. Men over halvdelen af borgerne er moderat eller svært overvægtige, og næsten hver tredje opfylder ikke WHO’s mål for fysisk aktivitet. Så der er god grund til at sætte ekstra skub på indsatserne”, siger Claus Jørgensen, formand for udvalget for kultur & fritid.

En stor og samlet indsats

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet. Det indebærer, at kommunen skal gøre en stor, samlet indsats for at realisere målet om flere idrætsaktive.

”Visionen for Bevæg dig for livet passer virkelig godt til Lejre Kommune. Her er vi jo meget optagede af at skabe det gode liv på landet, og en af nøglerne er, at mennesker finder sammen i gode og stærke fællesskaber. Fysisk sundhed er et væsentligt formål med den organiserede idræt. Men samtidig er der mange positive afledte effekter: Mindre ensomhed, større livsglæde og bedre sammenhold. Det er blandt andet derfor, vi har søgt om at blive visionskommune i projektet”, siger Claus Jørgensen.

På nuværende tidspunkt er der indgået visionsaftaler med:

  • Aalborg Kommune
  • Frederiksberg Kommune
  • Gentofte Kommune
  • Holstebro Kommune
  • Ikast – Brande Kommune
  • Skive Kommune
  • Svendborg Kommune

Fællesskaber skal give det ekstra skub

Flere danske kommuner er med i visionen, hvor 75 pct. af danskerne skal være aktive, 50 pct. i en forening i 2025. I DGI Midt- og Vestsjælland forventer landsdelsformand Bruno L. Hansen sig meget af samarbejdet.

”Kommunerne er en vigtig samarbejdspartner i visionen om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Det er her, vi er tæt på alle menneskers hverdag - børn, unge, voksne og gamle. Sammen kan vi være med til at sikre en lige adgang til meningsfyldte fællesskaber i idrætsforeningerne. Lejre Kommune gør en stor indsats for at involvere borgere, foreninger og virksomheder, det giver mig en tro på, at indsatsen vil føre til succes”, siger han.

Han bakkes op af Per Nedergaard Rasmussen, som er projektleder for kommunesamarbejdet i Bevæg dig for livet:

”Vi er glade for, at Lejre deler vores vision om et Danmark i bevægelse. Kommunerne spiller en afgørende rolle, fordi de har kontakt til borgere i alle livsfaser. Lejre har med den rige natur gode muligheder for at skabe stærke og aktive fællesskaber for nogle af de målgrupper, der lige skal have lidt ekstra hjælp til at få gjort noget ved ambitionerne. ”

Se mere på https://www.bevaegdigforlivet.dk/fokusomraader/kommunesamarbejde