Maj Momentum sætter spot på de unges fællesskaber

Med støtte fra ImpulsPuljen har Roskilde Tennisklub igangsat initiativet Maj Momentum, der har til formål at styrke og få flere unge til at tilvælge idrætsfællesskabet. Over fire aftener er nye som gamle medlemmer blevet budt varmt velkommen med et væld af fysiske og sociale aktiviteter.

I en hverdag med lange skoledage og et travlt ungdomsliv skal idrætsvanerne, for mange unge, aktivt tilvælges. Med projektet Maj Momentum, har Roskilde Tennisklub sat fokus på at styrke idrætsfællesskabet blandt de unge på tværs af alder og køn og invitere både nye og gamle medlemmer ind i klubben til socialt samvær, udfordring, motion og hygge.

Maj Momentum drives af de unge i Roskilde Tennisklub og strækker sig over fire temaaftener. Med en lang række aktiviteter har de unge kunne udfordre sig selv og hinanden, få sved på panden, konkurrere og indgå i hyggeligt samvær. For eksempel er der på tredje aften lagt op til en 12-timers Challenge – og på fjerde aften sjove spil efterfulgt af pizza og hygge.

Ifølge de unge selv har forløbet været en stor succes. Der har været god opbakning til alle fire aftener, og det har bragt de unge i tennisklubben tættere på hinanden.

Impulspuljen

Maj Momentum i Roskilde Tennisklub er støttet af ImpulsPuljen, som har til formål at få flere unge til at bevæge sig i fællesskab og dermed skabe små frirum i hverdagen. Puljen støtter op om initiativer og idéer, hvor unge mellem 15-24 år står i spidsen for at skabe nye, stærke idrætsfællesskaber.