Nyt samarbejde skal sikre flere børn og unge i bevægelse i Glostrup Kommune

Endnu flere børn og unge skal give den gas på fodboldbanerne, slå kolbøtter i hallerne og have pulsen op i det fri.

Forenings- og fritidsliv er forbundet med sjov, leg og glæde og fysisk og mental sundhed. Det får endnu flere børn og unge i Glostrup Kommune glæden af de kommende år. Foto: Adam Wied Hatting

Det vil DGI Midt- og Vestsjælland og Glostrup Kommune i tæt samarbejde med foreningerne arbejde målrettet på i de næste tre år. Allerede 4. februar er der et virtuel kick off for alle interesserede foreninger.

Læs også: Ny pulje skal styrke flere børn og unges bevægelsesglæde

Mere trivsel, stærkere fællesskaber og bedre mental og fysisk sundhed. Det er ikke kun for sjov, at flere børn og unge i løbet af de næste tre år skal have øjnene op for værdien af at bevæge sig fx i den lokale forening. Glostrup Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland har derfor indgået et partnerskab om indsatsen ”Børn og unge i forening” for perioden 2021 – 2023.

Tilmeld dig inden den 3. februar på: www.dgi.dk/202117853110

Fælles om indsatsen

Partnerskabet skal bl.a. styrke idrætsforeningernes arbejde med at tage imod børn og unge og involvere og engagere dem i idrættens fællesskaber. Der skal etableres tværgående samarbejder og bygge bro mellem idrætsforeninger, skoler og daginstitutioner og skabe synlighed omkring mulighederne for idræt og bevægelse for børn og unge i Glostrup Kommune.

”Som idrætsforeningsmand ser jeg meget frem til kick off-mødet, og jeg håber, at mange af foreningerne vil bakke op om arrangementet” siger Morten Schumann, formand for Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger.

Foreningen er en stærk ramme

Især børn og unge har brug for organiserede aktiviteter, hvis de skal have lyst til at komme igen. Her er foreningerne en fantastisk ramme. En del af partnerskabet fokuserer derfor på at styrke netop foreningerne med inspiration, sparring, uddannelse og markedsføring.

Læs også: Endnu flere børn og unge skal finde bevægelsesglæden i Albertslund Kommune

 ”Forenings- og fritidsliv er forbundet med sjov, leg og glæde og fysisk og mental sundhed. På den måde er idrætsforeningerne en fantastisk ramme at være aktiv i. Det er derfor en væsentlig del af indsatsen at styrke netop dem. Formålet med partnerskabet er at skabe bedre forudsætninger for, at flere børn og unge i Glostrup Kommune bliver en del af det lokale idrætsliv og får en solid dosis bevægelsesglæde. Det kræver blandt andet de rigtige tilbud og synlighed af dem”, siger Bruno L. Hansen, der er formand for DGI Midt- og Vestsjælland.

Vær med til et virtuelt kick off

Interesserede foreninger kan allerede den 4. februar blive klogere på, hvad samarbejdet betyder og ikke mindst give deres besyv til, hvad der skal til for at få flere aktive børn og unge i kommunen. Det sker virtuelt kl.17:00 – 18:15. Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt med tilmelding.

”Vi vægter samarbejdet højt, derfor inddrager vi også foreningerne med det samme. Det er vigtigt, at indsatserne tager udgangspunkt i den enkelte forenings behov og ønsker, ellers kommer det ikke til at virke. På webinaret fortæller vi mere om projektet og dets aktiviteter. Men vi vil også gerne høre, hvad den enkelte forening har af ideer og ønsker til at styrke netop dem”, siger Sidsel Vinther, der er idrætskonsulent i Glostrup Kommune.