Træneruddannelse skal styrke unges trivsel i Ringsted Kommune

Selvom antallet af aktivitetsparate unge i Ringsted Kommune er faldende, så har samme gruppe fået langt sværere ved at finde vej til en uddannelse eller et job. Det skal et nyt samarbejde mellem Ungeenheden i Ringsted Kommune, DGI og det lokale foreningsliv gøre noget ved.

22. oktober var unge tilknyttet Ungeenheden, sagsbehandlere, idrætsforeninger og DGI samlet til kick-off på projektet, der er støttet af den sociale investeringsfond i Ringsted Kommune.

Et begrænset socialt netværk og lavt selvværd kan gøre det svært for unge at finde vej til en uddannelse eller et job. Et nyt projekt skal undersøge, hvordan idrætsforeningernes fællesskab kan ændre på det.

”Der er et enormt potentiale i at inkludere unge i foreningslivets fællesskaber – både for foreningerne og for de unge. Her kan de unge med deres træneruddannelse få oplevelsen at være en ressource og dermed bidrage aktivt til foreningslivet, som kan øge deres selvtillid og troen på egen formåen”, siger Bruno L. Hansen, der er formand for DGI Midt- og Vestsjælland.

Fra teori til praksis

I løbet af projektperioden vil mellem 40-60 unge blive uddannet som hjælpetrænere og komme i et tre måneders praktikforløb som frivillige i en idrætsforening. Netop kombinationen af uddannelse, praktik og en brobygger skal øge chancerne for, at projektet bliver en succes.

”Gruppen af unge, der står længst væk fra uddannelse eller arbejdsmarkedet, har ofte behov for at kunne deltage i forløb, der giver mulighed for at styrke personlige eller sociale kompetencer. Det at deltage i foreningslivet byder på masser af muligheder for at danne netværk. Det er vores håb, at projektet her kan bidrage til, at nogle af de unge genfinder troen på, at de kan skabe positive forandringer i deres liv”, siger Britta Nielsen, der er formand for Social-og arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted Kommune og fortsætter:

”Samtidig med at de unge får nogle helt konkrete kvalifikationer i form af en hjælpetræneruddannelse, bliver de også budt ind i fællesskaber, hvor de bliver værdsat og anerkendt, som dem de er. Vi vil følge projektet med stor interesse og er af den overbevisning, at det for de rigtige unge kan frigøre et stort forandringspotentiale.”

Ja tak fra foreningslivet

Ringsted eSport er en af de foreninger, der har sagt ja tak til at få de unge i praktik som hjælpetrænere eller i andre frivillige roller i foreningen. Her er formanden Andreas Andersen og de to næstformænd Miki Olsen, og Phillip Hjort Nielsen begejstrede over udsigten til at være med.

”Vi glæder os meget til samarbejdet og forsøger i forvejen at hjælpe de unge, hvilket har vist sig at bære frugt. De unge vil gerne, og de kan godt, de skal bare have et kærligt klap. Vi ser derfor utrolig meget frem til at se de unge mennesker i foreningen”, lyder det fra Ringsted eSport.