Uddannelse af frivillige skaber et stærkere foreningsliv i Køge Kommune

27 frivillige foreningsledere har gennemført Lederakademiet og fået kompetencer inden for motivation af frivillige, kommunikation og ledelse.

I starten af december kulminerede tre måneders uddannelse for 27 frivillige foreningsledere i Køge Kommune, som siden september har været på skolebænken til Lederakademiet.

Lederakademiet er en uddannelse, som har til formål at klæde frivillige foreningsledere på med viden og værktøjer til at skabe velfungerende foreninger samt at gøre foreningerne attraktive for medlemmer og frivillige.

De frivillige ledere har været igennem seks moduler, og er blevet uddannet i emner som bl.a. frivillighed, ledelse, digitalisering og kommunikation. Lederakademiet var et samarbejde mellem Køge Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland og er en del af Bevæg dig for livet-projektet.

Ifølge foreningskonsulent i DGI og underviser på uddannelsen, Malene Hjalager, har undervisningen taget udgangspunkt i de situationer, problematikker og temaer, som foreningerne oplever i hverdagen:

”De frivillige er kernen i foreningslivet, og derfor er det også helt centralt, at de får understøttelse til ikke kun at drifte, men også til at lede og udvikle foreningerne. På uddannelsen har vi taget udgangspunkt i de konkrete udfordringer, som foreningslederne møder i virkeligheden, og undervejs har de skulle omsætte deres læring til praksis ude i foreningerne. Derudover har foreningslederne kunne bruge hinanden som sparringspartnere og danne et netværk på tværs af foreningerne.”

Efterspørgsel fra foreningerne

Det er lokale foreninger i Køge Kommune, der selv har efterspurgt lederuddannelsen, som på kort tid blev helt fyldt op. Deltagerne spænder vidt fra idrætsforeninger til spejderforeninger og andre folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. Det er ligeledes foreningerne selv, som har været med til at beslutte, hvad de enkelte moduler skulle indeholde ud fra en rundspørge, som Køge Kommune har foretaget tidligere på året.

Der har været god respons på uddannelse fra de frivillige foreningsledere:

"Jeg har lært rigtig meget om foreninger på forskellige niveauer. Både hvad en forening egentlig er, og hvordan man leder dem og alt det her med frivillige. Især kommunikationsdelen er noget, som vi tager med videre i vores forening. Jeg har lært en masse grundlæggende ting, og jeg har fået et godt netværk med de andre foreningsledere, som var med," fortæller Nikoline Hylleborg Erlandsen fra Køgespejderne.

For Carsten Ewertsen, formand for Køge Sejlklub, har Lederakademiet givet nye perspektiver på foreningsledelse:

”Lederakademiet har givet inspiration i forhold til den måde, vi leder frivillige på. Det har givet inspiration i forhold til at løse de udfordringer, som jeg sidder med og de ting, som jeg gerne vil lykkes med. Derudover har det givet et netværk af frivillige ledere, som jeg kan bruge efterfølgende.”

På sidste undervisningsaften fik deltagerne overrakt diplom af Thomas Kielgast (SF) fra Køge Kommunes Kulturtur- og Idrætsudvalg. 

79474053-ca45-4d91-bb1b-ff45401877b6.jpg (2)