Lånefonde og støttemuligheder

Som medlem i DGI Midt- og Vestsjælland har du og din forening forskellige muligheder for at søge støtte. Vi ønsker at støtte foreningsudviklingen i vores medlemsforeninger, så der ikke er langt fra den gode idé til det færdige resultat. Nedenfor kan du se hvilke muligheder for støtte der findes i DGI Midt- og Vestsjælland.

Lokalforeningspuljen
Har din forening tanker om udvikling af såvel kendte som nye aktiviteter, er det muligt at søge støtte hertil fra lokalforeningspuljen. Der ydes blandt andet støtte til nye initiativer, som naturligt falder inden for DGI Midt- og Vestsjællands formål.

Alle vores medlemsforeninger - nye som eksisterende - opfordres til at søge udviklingsmidler via lokalforeningspuljen. Du kan læse mere om lokalforeningspuljen og finde ansøgningsskema her på siden.

Højskolestipendier
Er du ung, og går du med højskoledrømme, uddeler DGI Midt- og Vestsjælland årligt seks stipendier á 5.000 kr. til unge fra vore medlemsforeninger til idrætshøjskoleophold af minimum fire måneders varighed.

Du finder mere information omkring stipendierne ansøgningsskema her på siden.

Lånefond for lokalforeninger
Har din forening behov for anskaffelse af større idrætsmateriel og/eller mindre udbygning af faciliteter, er det muligt at optage et rentefrit lån hos DGI Midt- og Vestsjælland. Der kan ydes lån på minimum 10.000 kr. og maksimum 50.000 kr. pr. forening.

Se mere omkring lånefonden og find ansøgningsskema her på siden.

Oversigt over kommunernes tilskudsordninger til leder- og instruktørkurser
Mange kommuner yder stort tilskud til foreningslivets ledere eller trænere, der gerne vil på uddannelse eller trænerkurser. I linket her på siden ses, hvilke ordninger der findes i de forskellige kommuner. Al tekst er hentet direkte fra de respektive kommuners hjemmeside.