Netværksforløb: Få skabt den bedst mulige sæsonstart i 2022-23 med digitale værktøjer

Kom med i et netværksforløb med andre foreninger med fokus på digitalisering. I får styrket jeres digitale udvikling, lettet jeres administration og får understøttet frivilligheden.

Erfaringer viser, at digitale foreninger:

  • Har nemmere ved at rekruttere frivillige
  • Bedre kan håndtere en hurtig medlemstilvækst
  • Får flyttet tid fra administrationsopgaver til udvikling af foreningen
  • Er mindre personafhængige
  • Får mere motiverede frivillige med større overskud

Sæt sæson 2022-23 i gang med et brag

Med sæsonstart 2022-23 som udgangspunkt sætter vi gang i en proces, hvor vi kigger jeres forening efter i sømmene og finder ud af, hvilke digitale værktøjer der kan hjælpe jer, så I står stærkt ved sæsonstart. Arbejdet og slutmålet vil danne grobund for en administrativt bæredygtig forening, der er nem at overdrage til nye frivillige.

Indhold på de tre netværksmøder

Modul 1: Mandag den 31. januar 2022 kl. 17.00-21.00
Vi indleder netværksforløbet med at tydeliggøre, hvad (mere) digitalisering kan betyde for jeres forening. Vi kommer omkring hvilke grundlæggende IT-værktøjer og administrations- og driftsopgaver, I som udgangspunkt bør have styr på. Vi tager også hul på områder, I med fordel kan arbejde på med mellem modul 1 og 2 denne aften.

Modul 2: Mandag den 21. marts 2022 kl. 17.00-21.00
På modul 2 går vi mere ned i dybden med jeres forening. I har formentlig allerede dannet jer nogle erfaringer siden modul 1, og dem bygger vi videre på. Med afsæt i forskellige digitale muligheder undersøger vi, hvad behovene er i jeres forening, og hvad der er vigtigst at prioritere. Vi får også aftalt hvilke indsatser, der skal sættes gang i.

Når aftenen er omme, vil I stå med en handlingsplan, så I ved, hvordan I skal få implementeret digitale processer eller værktøjer i jeres forening. 

Modul 3: Mandag den 16. maj 2022 kl. 17.00-21.00
Dagsordenen for det tredje netværksmøde er ikke fastlagt, da vi tager udgangspunkt i de to forrige møder. Vi følger op jeres handlingsplaner, tilretter og tilføjer, og så dykker vi ned i digitale områder, som I har behov for at få uddybet.

Pris og sted

Prisen for at deltage i netværksforløbet er 1.000 kr. pr. forening. I kan deltage op til to personer pr. forening. Vil I have flere med, koster det 500 kr. ekstra pr. deltager. Jeres forening vil blive faktureret efter første netværksmøde.

Netværksmøderne vil blive afholdt på DGI Midt- og Vestsjællands kontor på Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde. Her byder vi på en god aftensmad, vand og kaffe og lidt sødt til ganen.

Hvis ovenstående lyder som noget for dig og din forening, så udfyld formularen og kom med på en digital rejse.