Rådgivning og foreningsudvikling i fokus

Har I brug for sparring i jeres forening, hjælp til at løse problemer eller hjælp til at udvikle jer, så står vi klar med konsulenthjælp.

Værdi for din forening

DGI er den førende kompetence inden for leder- og foreningsudvikling i Danmark. På nuværende tidspunkt er 50 foreninger i DGI Midt- og Vestsjælland i gang med et udviklingsforløb, hvor de får mulighed for at få hjælp til at udvikle sig inden for det område, hvor de selv synes, de trænger.

Et udviklingsforløb kan tilføre din forening:

  • Bedre forståelse for styrker og svagheder
  • Skarpere tilbud til foreningens medlemmer
  • Større tilfredshed blandt foreningens medlemmer
  • Stærkere grundlag for fastholdelse af medlemmer
  • Stærkere grundlag for tiltrækning af nye medlemmer

Følg med tiden

Tiderne skifter og medlemmernes krav ændrer sig med ekspresfart. At fastholde medlemmer og hverve nye kræver en forening, der kan imødekomme medlemmernes ønsker til fremtidens forening. Foreningsudvikling er ikke kun et anliggende for bestyrelsen. Det er et oplagt tidspunkt, hvor man kan involvere andre og nye ressourcer. Nye frivillige vil rigtig gerne være med til at udvikle – det giver ejerskab, at kunne bidrage med noget nyt.

Kontakt kontoret, hvis din forening har udfordringer eller særlige indsatsområder, som I ikke når i hverdagen, men som måske kan blive løftet ved hjælp af DGI.