Bevægelse er blevet hverdag i Tapdrup Børnehus

Personalet i Børnehuset er nu klædt på til at få idræt, leg og bevægelse integreret i hverdagen.

I den seneste års tid har der været fokus på bevægelse i Tapdrup Børnehus, hvor personalet har deltaget i et certificeringsforløbet.

Her er pædagogerne blevet undervist i og har selv afprøvet et utal af sjove og spændende aktivitetsmuligheder. Øvelser, som er let at integrere i hverdagen uden det store udstyr og en masse forberedelse.

”DGI-forløbet har først og fremmest bidraget til glæde og latter blandt både børn og voksne. Det har været spændende for os at arbejde med nogle andre redskaber, end dem vi bruger til dagligt, feks. legeskabelonen. Vi har således fået viden med i rygsækken i forlængelse af den praktiske undervisning, vi har fået.” Det siger Jane Smedegaard Rasmussen, der er pædagog i Børnehuset.

Hun nævner også, at det har været udfordrende at gøre aktiviteterne sjove for alle aldersgrupper, når de har haft både de små og store børn sammen. De små vil gerne det samme som de lidt ældre børn.

”Med forløbet har vi også fået et fællesskab på tværs af alder og grupper. Det er feks. fedt at se de store børn hjælpe de små,” tilføjer Jane Smedegaard Rasmussen.

Over forventning

”Jeg er i vuggestuen og tænkte ved starten: Hvad kan vi bruge DGI til her? Da vi skulle udtrykke vores forventninger til forløbet på en skala fra 1 til 10 valgte jeg at placere mig i midten.” Det siger Hanne Søndergaard Nielsen, der er under uddannelse til pædagog.

Da forløbet så kom i gang, blev hun positiv overrasket over at mærke, hvor sjovt idræt og bevægelse kan være. Hanne har nemlig ikke været tryg, når det drejer sig om idræt.

”Jeg har feks. aldrig været et konkurrencemenneske, så det er en fornøjelse at opleve øvelser og lege, hvor det vigtigste er at ha' det sjovt, så alle på en måde er vindere."

”Alt i alt et rigtigt godt forløb, som fint kan bruges i vuggestueregi. Vi har det med i vores månedsplan med forskellige varighed de enkelte dage lige fra bare 10 minutter og opad," tilføjer Hanne Søndergaard Nielsen

Christina Stüker, der har været underviser sammen med June H. Simonsen siger, at det har været en fornøjelse at undervise på certificeringsforløbet i Tapdrup Børnehus.

”Hele personalegruppen har arbejdet meget engageret og målrettet både under og imellem modulerne. De har arbejdet struktureret med at få etableret en aktiv hverdag, og så har de budt ind med højt humør og nysgerrighed hver gang.”

”Det der har gjort mest indtryk under forløbet er personalets gode evne til at samarbejde og turde tage udfordringen op såvel i fællesskab som personligt.”

Fællesskab

Netop fællesskabet vægtes højt i certificeringsforløbet, hvor hele personalegruppen er med og dermed får et fælles kompetenceløft. På den måde sikres en fælles forståelse for idræt, leg og bevægelse. Men det skaber også et sammenhold blandt personalet, hvor alle kan byde ind og har en rolle at spille i både udvikling og implementering af en fælles formuleret handleplan.

”Mette Tipsmark, leder af Børnehuset, har været god til at anerkende pædagogerne og sikre tid og rammer for bevægelsesarbejdet mellem modulerne, Vi er ikke i tvivl om at det er med til at motivere og understøtte pædagogerne i deres arbejde,” siger underviserne Christina Stüker og June H. Simonsen. ”

Certificeringen blev iøvrigt markeret med et "mini-OL", overrækkelse af diplom og flag med efterfølgende pindemadder.