Blomster til tre aktive kvinder i Bjerringbro

Lederne bag Gåturs-holdene i Bjerringbro Gymnastikforening fik tirsdag 6. oktober månedens velkomstbuket.

Fra venstre Tove Bjerring Hansen, Anna Margrethe Marker og Birthe Nipgård Andersen.

Hver mandag og tirsdag formiddag er der godt gang i Bjerringbro. Her har Bjerringbro Gymnastikforening   en rask gåtur på programmet med start midt i byen. Disse gåture startede tilbage i 2014 på initiativ af Anna Margrethe Marker. Hun fik hjælp af Birthe Nipgård Andersen og senere er Tove Bjerring Hansen kommet til.

Foreningen indstillede derfor de tre aktive kvinder til Månedens Buket fra DGI Midtjylland. Buketterne blev overrakt af Anni Lyskjær med bl.a. følgende ord fra indstillingen.

”I er super gode til at byde nye velkommen på holdet. Det gør I bl.a. ved at sikre at en af jer følger en ny de første gange, indtil de kommer godt i snak med de øvrige på holdet.
Gåturs-holdene er et godt aktiv for vores forening, som giver rigtig god omtale i vores lokalsamfund.
Bjerringbro Gymnastik bestyrelse og Marianne Asp, takker rigtig meget for et godt og vedvarende initiativ, som vi håber holder i mange år endnu.”

Et foreningsmenneske

Anna Margrethe Marker flyttede til Bjerringbro fra Ulstrup i januar 2013. Som gymnast og foreningsmenneske gennem helt sit liv var det naturligt for hende at fortsætte med gymnastik og som en selvfølge deltage i foreningens generalforsamling i oktober 2013.

”Da jeg var gået på pension, havde jeg jo fået masser af tid. Derfor spurgte jeg her, om det ikke var en ide med et ”gåturshold”. Det var foreningen helt med på, og jeg blev samtidig spurgt, om jeg ikke selv havde lyst til at bliver tovholder, Det sagde jeg så ja til og sammen med Birthe gik vi i gang.

Vi startede ud i februar 2014, hvor vi var 8-12 deltagere pr. gang. Siden steg deltagertallet til 25-30 deltagere. Fra maj 2017 etablerede vi et hold ekstra, der går om mandagen. Her går vi max. 5 km. pr. gang, mens vi om tirsdagen går 7-8 km. pr. gang og enkelte gang endnu længere. Holdene er ca. lige store med 22-25 deltagere pr. tur, "fortæller hun

Ruterne er planlagt flere måneder frem, så der er struktur på. Anna Margrethe Marker oplyser, at man fire gange om året tager andre steder hen for afvekslingens skyld. Det kan være med Søndersø, Viborg, Fussingø Skov, Dollerup Bakker m.v. Så er der selvfølgelig kaffe og kage med.

Marianne Asp, der er instruktør og kasserer Leif Thomassen stod bag indstillingen. De understreger, at det er dejligt med tre tovholdere, der kan supplere hinanden ved fravær i det tætte program med to ture pr uge året rundt.

”Gåturs-holdene" er med til at gøre foreningen synligt i bybilledet og er dermed god reklame for os, siger Leif Thomassen.