DGI Midtjylland har åbent som normalt

Du er altid velkommen til at kontakte os via telefon eller e-mail.  Du kan dog forvente lidt længere svartid, da personalet er delvist hjemsendt.

Kære foreningsleder

Du er fortsat velkommen til at kontakte DGI Midtjyllands kontor og medarbejdere.

DGI Midtjyllands bestyrelse og ledelse besluttede at hjemsende medarbejdere helt eller delvist fra fredag 17. april.

Kontakt os fortsat, alt det du har brug for – forvent dog lidt længere svartid end normalt. Vi forsøger bedst muligt fortsat at hjælpe jer ud fra de behov, vi løbende vurderer der er for rådgivning m.v.

I de første 5 uger af Coronakrisen var vi i kontakt med rigtig mange af jer foreningsledere telefonisk eller pr. mail – det gav os samlet set et godt indblik i de udfordringer Coronakrisen giver jer både på kort og lang sigt. Tak for gode samtaler og tilbagemeldinger på vores henvendelser.

Sådan arbejder DGI Midtjyllands medarbejdere i Coranatiden - se kontaktoplysninger på medarbejder-siden.

Simon Schärfe Rasmussen, foreningskonsulent og DGI lokaludvikling – arbejder normalt alle dage

Dorthe Kock Ahrenkiel, inklusions- og foreningskonsulent – mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Christian Valbak, projektleder BDFL Ikast-Brande Kommune – mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Mette Skærbæk, projektleder BDFL-Herning Kommune og DGI Midtjylland – arbejder normalt alle dage

Hans Eriksen, kommunikations- og foreningskonsulent – puljer og støtteordninger - mandag og torsdag

Thomas Dohm, kommunikationskonsulent og kommunikationshjælp til foreninger– tirsdag og torsdag

Magnus Korsgaard Nielsen, DGI Hærvejsløbet, løb, cykling, MTB og andre outdoor-idrætter – tirsdag og torsdag

Mikkel Holm Thomsen, kommunesamarbejde, foreningsudvikling, fonde og puljer – tirsdag og torsdag

Thomas Munk – tenniskonsulent – mandag og torsdag

Lars Kjær Johansen, projektleder BDFL-Silkeborg Kommune – arbejder normalt alle dage

Peter Poulsen, Fitnesskonsulent, Bevæg dig for livet - arbejder normalt alle dage

Kurt Søndergaard, afdelingsleder – mandag og tirsdag

Bjarne Petersen, sekretariatsleder – mandag og tirsdag

Ole Toft Sørensen, direktør, arbejder normalt alle ugens dage

De fleste øvrige medarbejder arbejder enten mandag eller tirsdag i den kommende periode.

Generelt er alle vore medarbejdere godt klædt på til at rådgive og vejlede om det generelle foreningsarbejde – herunder genåbning af udendørs idrætter m.v.

Det er vigtigt at præcisere, at hjemsendte medarbejdere på ingen måde må arbejde de dage de er hjemsendt. Du skal ringe til nedenstående eller den kollega der henvises til, hvis din henvendelse haster. 

Hjemsendelsen sker med støtte fra den vedtagne lønkompensationsordning, der under Coronakrisen skal holde hånden under danske arbejdspladser. Det betyder således også, at alle berørte medarbejdere vil få udbetalt fuld løn og kan returnere til deres arbejde, når krisen er overstået, og DGI Midtjylland kalder dem tilbage. 

”DGI Midtjylland er i denne sammenhæng at betragte som en privat virksomhed, og vi skal derfor vurdere vores økonomiske situation ligesom andre private virksomheder. Vurderingen er, at vi står i en kritisk økonomisk situation, hvor stort set al vores aktivitetsdrift er stoppet og vi skal derfor udvise rettidig omhu og spare på ressourcerne indtil foreningslivet er åbnet helt op igen,” siger DGI Midtjyllands direktør, Ole T. Sørensen, og fortsætter:

”Det betyder, at vi oplever færre opgaver som følge af nedlukningen af idræts- og foreningsverdenen, men vi opretholder en basisbemanding til servicering af foreningslivet i den kommende tid. Vi er dog løbende i gang med at genoptage arbejdet, nu hvor situationen for foreningslivet heldigvis ændrer sig positivt,” siger Ole T. Sørensen.


Du er velkommen til at kontakte undertegnede hvis spørgsmål.

På vegne af bestyrelsen og ledelsen i DGI Midtjylland

Venlig hilsen

Lars Engeborg, formand/

Ole Toft Sørensen, direktør
DGI Midtjylland

Tlf. 21 67 16 55 – ots@dgi.dk