Ekstra kalendergave til tennisformanden i Tjørring

Der kom lige et ekstra punkt på dagsordenen, da Peder Pedersen blev overrasket med månedens buket fra DGI Midtjylland.

Peder Pedersen med bestyrelse og andre frivillige i Tjørring Tennisklub

Der bliver taget godt imod nye medlemmer i Tjørring Tennisklub. Det har klubbens 53-årige formand Peder Pedersen en stor andel i. Derfor var han indstillet af den øvrige bestyrelse til at modtage anerkendelsen, som netop har fokus på den gode velkomst.

Det skete på et møde torsdag aften, hvor konsulent Anni Lyskjær fra DGI Midtjylland bankede på døren med en buket og et diplom med en indstilling fra Henriette Degn, der er i bestyrelsen i Tjørring Tennisklub:

 ”Peder har gennem alle sine år som formand for Tjørring Tennis haft meget stort fokus på og lagt mange kræfter i at tage godt imod nye spillere og nye trænere i Tjørring Tennis. Takket været ham, er der i Tjørring Tennis indført dedikeret træning til voksne nybegyndere, der overvejer at melder sig ind i klubben, ligesom han har taget initiativ til at få etableret en ”makker-børs” så man kan melde sig ind som ny i klubben uden at medbringe en fast makker.”

Klubben har de seneste år tilbudt borgere, der ikke er medlem endnu, at man kan leje banerne på timebasis.  Her er det Peder, der kører hen til klubben for at lukker spillere ind på banerne, og byder velkommen. Dette supplerer Peder med et fristende tilbud om medlemskab.

”Foruden Peder Pedersens fokus på de nye medlemmer i det daglige arbejde, hjælper han også klubben nye udenlandske juniortræner i dagligdagen. Det drejer sig bl.a. om at få hende integreret i klubben og herunder løse eventuelle sprogproblemer, da undervisningen foregår på engelsk,” siger Henriette Degn.

Peder Pedersen deler dog gerne æren med alle de andre frivillige i klubben:

”Vi har en hyggelig klub med en masse søde og rare mennesker, der alle yder et stort arbejde og fortjener månedens buket. Det vi overlever på er en helt familiær ånd, hvor vi behandler hinanden ordentlig. Ja alle inklusiv vores medlemmer er faktisk en form for nøglepersoner. Vi har ca. 75 medlemmer som er meget stabile, og vi oplever stort set kun frafald ved flytning o.l.

Peder Pedersen har være aktiv i klubben 8-10 år og de senere år som formand.

”Vi har også glæde af, at bestyrelsesmedlemmerne hver især har nogle faglige spidskompetencer og baggrundsviden fra respektive erhverv. Desuden har Vi stor glæde af sparring og inspiration fra DGI-konsulent Thomas Munk,” slutter Peder Pedersen.