Ekstra muligheder i DGI for foreninger med kampidræt

DGI har i efteråret 2019 afviklet netværksmøde for medlemsforeninger med kampidræt. Et møde der åbnede øjnene for forskellige medlemsfordele – herunder DGI Fokus, som dog også er en mulighed for alle idrætter.

Silkeborg Judoklub har i efteråret haft et Fokus-forløb, hvor to af klubbens instruktører underviste.

På netværksmødet var der besøg af landskonsulenten for DGI Kampsport Sisse Rønne Lindsø. Hun tog i sit indlæg fokus på de fire hovedpunkter i DGI`s strategi for 2019-2020, som er:

 • Vækst
 • Kurser
 • Stærkere klubber
 • Arrangementer

Sisse fortalte også om, hvordan DGI kan bruges i samarbejdet med foreningerne.  Det kan b.la. handle om:

 • Konsulenthjælp
 • Styrkelse af foreningslivet
 • Økonomi
 • Kursusvirksomhed
 • udlejning af kampsportsmåtter til diverse arrangementer

Det har være en øjenåbner for hvor meget og hvordan man kan bruge DGI.”

Søren Vestergaard, Silkeborg Judoklub

Fælles udfordringer på tværs

Uanset forskelligheden i discipliner er der også noget der går på tværs af foreningerne, nævnte Dorthe Kock Ahrenkiel, der er inklusionskonsulent i DGI Midtjylland:

 • Hvordan tackler vi børn med særlige behov?
 • Hvordan kan vi arbejde hen imod at teenagere får lyst til at være hjælpetrænere?
 • Hvordan tackles udfordringer i forhold til klubber med meget lille medlemstal?

Det overordnede formål med DGI Fokus ”at bygge bro til foreningslivet og skabe inkluderende fællesskaber” DGI tilbyder workshops som støtte til at opfylde dette formål.

 • Boost trivslen
 • Den gode velkomst
 • Forstør og forstærk
 • Idræt for børn med særlige behov

Fakta

Samarbejdet består i:

 • En matchning mellem skole og forening
 • Opstartsmøde
 • Skolen sammensætter børnegruppen, små hold, kendte voksne
 • Kampidrætsforeningen har ansvaret for undervisningen
 • DGI understøtter med sparring og evaluering

Værdier for børn ved FOKUS

 • Gode og trygge relationer mellem børn og voksne
 • Struktur og tydelighed
 • Succesoplevelser
 • Tilpasning
 • Små og overskuelige hold
 • læring

DGI Midtjylland koordinerer

”Vi har rigtig gode erfaringer med at tilbyde disse workshops og kursusforløb i kampidræt. Et forløb, som understreger, hvordan DGI kan hjælpe foreninger med at opbygge det gode samarbejde mellem kampidrætsforeninger og skoler,” siger Dorthe Kock Ahrenkiel, der selv underviser på kurserne.

En af de klubber, der har benyttet sig af mulighederne er Silkeborg Judoklub og Søren Vestergård fra klubben siger, ”det har være en øjenåbner for hvor meget og hvordan man kan bruge DGI.”

Det er DGI, der sørger for en matchning mellem skole og forening.

"Skolen sammensætter børnegruppen, og foreningen har ansvaret for undervisningen. Børnene bliver styrket og føler anerkendelse som en del af et foreningsfællesskab.  Vi understøtter med sparring og evaluering,” forklarer Dorthe Kock Ahrenkiel.

Det er værdifuldt for børnene at være en del at et Fokus forløb, hvor de får en timeout fra en travl hverdag med tid, ro og fred til fordybelse. DGI kan hjælpe foreninger med at opbygge et godt samarbejde mellem foreningen og skolen.