Foreninger og børnehaver i Ikast-Brande Kommune samarbejder om bevægelse

Tre børnehaver og seks foreninger er med i et nyt projekt, der skal åbne øjnene hos børn og forældre for at deltage i foreningslivet og fællesskabet her. Det ”Åbne dagtilbud” var et 12- ugers forløb og projektet er også en del af ”Bevæg dig for Livet” i Ikast- Brande Kommune.

Multibanen i Svaneparken i Ikast er en ideel ramme for de udendørs aktiviteter.

”De ressourcestærke forældre, der selv har baggrund i foreningslivet skal nok finde vej til de lokale foreninger. Men der er også børn, der ikke umiddelbart har denne naturlige indgang til foreningslivet. Med denne brobygning inviteres børnene efterfølgende til introduktion i foreningerne så de oplever at ”gå til noget” og blive inkluderet i et fællesskab i deres fritid,” siger Britt Birk Aarslev, der er ressourcepædagog i Svaneparkens Børnehus og Daginstitutionen Frisenborg i Ikast.

"En del børn er aktive i forvejen i bl.a. svømning og gymnastik, men vi vil selvfølgelig gerne have fat i de ”ikke aktive” børn, og derfor er det en gevinst, at det er en proces og et forløb ad flere omgange."

Via aktiviteter i formiddagstimerne får børnene kendskab til håndbold og fodbold med besøg af trænere fra lokale foreninger.

Derfor er håndboldlederne Mads Milsgaard fra Ikast KFUM, og Steen Sørensen, Ikast FS denne mandag på besøg hos Svaneparken for sætte gang i lege både med og uden bold.

Umiddelbart efter kunne de to håndboldledere så sætte kursen mod Friisenborg Børnehave og afvikle en ny times aktivet i bevægelsessalen her.

Forældrenes engagement

"Jeg håber, vi kan være med til at støtte en foreningskultur med det er. At børnene får lyst til at spille håndbold. Men vi vil også gerne have forældrene inddraget og være med til at bære det i foreningen - om det så bare er en gang om ugen," siger Mads Milsgaard.

”Det rykker ikke automatisk selv om og forældrene måske selv har spillet tidligere. Men vi skal have forældrene med, det er ikke børnene selv, der vælger. Mange forældre er lidt forsigtige med at binde sig, det er lettere bare at nøjes med at køre. Vi kan dog ikke bare have de helt unge til selv at styre det i hallen," supplerer Steen Sørensen.

"Og det ligger måske ikke lige som første prioritet hos forældre at tage til stævne, når weekenden skal planlægges. Det betyder bare noget for børnene at komme ud og opleve et stævne blandt mange andre børn," mener Mads Milsgaard.

Mange nationaliteter i Brande

”Vi synes, det har været rigtigt positivt og en stor succes, hvor der har været styr på det. Vi som personale er specielt opmærksomme på børnenes trivsel.  De udgør jo et bredt udsnit i forhold til de børn, der normalt kommer i foreningen og vil det. Derfor har vi fokus på, at alle er trygge, mens trænerne fra foreningen tager sig af selve aktiviteterne." siger Oliver From, pædagog i Idrætsbørnehaven Tumlehøj i Brande. 
”Og vi kan se, at det vil give børnene noget på sigt at være en del af et fællesskab i en forening,” supplerer han.

Brande Badminton Club er en af de tre foreninger, der er med i Brande og børnene er kommet gående fra børnehaven i kort afstand fra Brande Hallerne.

Badminton er jo teknisk krævende og derfor har de to badmintonfolk en stribe lege med - delvist inspireret af "Miiniton" både med og uden fjerbolde og ketcher, 

"Vi går meget op i, at vi skal have fjerboldene med i det, selv om det bare er at kaste med dem. De får jo selve bevægelsen ind, som giver mening i forhold til at have en ketcher i hånden," siger Rikke Løkke Rasmussen, der sammen med Jan Sørensen klarer aktiviteterne denne formiddag I Brande Hallerne.

Både Oliver From og de to håndboldledere er enige om, at børnene kommer for at lære noget. De vil jo gerne mærke, at de bliver dygtigere, og Rikke supplerer:

"Jeg håber, at forældrene bliver opmærksom på foreningslivet, og at vi gør et godt arbejde, men indtil videre har vi ikke direkte kunnet mærke, at det har givet så meget på medlemssiden. Nu må vi se, hvad der kommer ud af det på sigt. Det er selvfølgelig en ekstra opgave at løfte for os, der har et arbejde ved siden. Vi prøver os lidt frem, men jeg synes det går godt. Vi har dog fået 2-3 nye børn."

Hun roser projektet som en rigtig god ting. Det er godt for børnene og  hun er faktisk rigtig glad for initiativet og alt omkring det.

"Og det giver nye relationer, børn der siger hej nede i byen osv. Her i Brande er der dog en ekstra udfordring med at inddrage børn fra de mange nationaliteter, men når først børnene er her i hallen, er der faktisk ingen problemer," siger Jan Sørensen og fortsætter:

”Jeg synes, at hver eneste gang man er med i sådan noget her, så giver det giver mere, end det tager.  Man møder nogle man ellers ikke vil møde. Men vi er presset, for det skal jo ligge på det her tidspunkt om formiddagen. Havde vi bare ressourcer, ville vi gerne meget mere af det her. De her tre første gang er gået rigtigt godt."

"Det har ikke været muligt, at finde andre trænere end os selv til de her formiddage, men det er en positiv oplevelse, og jeg nyder at se børnene," tilføjer Rikke og Jan supplerer:

"Jeg kan godt lide idéen med det her åbne dagtilbud. Det giver helt sikkert værdi for udlændinge, at komme med i et fællesskab i et nyt land, men det gør det dog ikke nemmere at være træner sprogligt," siger Jan som også uddeler ros til pædagogerne fra børnehaven, der er gode til at tage eventuelle problemer i opløbet."