Frivillige i Mønsted IF var samlet til topmøde

Et ”Frivillig topmøde” er der, hvor foreningen samler sine frivillige fra bestyrelse og udvalg for at se frivilligheden efter i sømmene.

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i gruppesnak om frivilligheden i Mønsted IF

”Vi startede med at grine lidt ad det. ”Frivillig Topmøde” her midt i Jylland – lyder det ikke lidt for flot?”

Sådan siger formand Jane Engberg Krogh, der er formand for Mønsted IF, en flerstrenget idrætsforening med ca. 500 medlemmer fra Viborg-området, hvor hun har være formand i ca. 4 ½ år.

På mødet i Mønsted var der fokus på hvordan finder vi dem, holder på dem og får sagt farvel og forhåbentligt på gensyn.

”Vi var omkring 30 deltagere på mødet og det er lidt over halvdelen af, hvad vi kunne være, hvis alle var med. Det er jo en ekstra aften ud over alle de øvrige, som der lige skulle være plads til i kalenderen.Selv om Mønsted er en lille by, er det ikke en forudsætning at alle ved, hvem der er med i de andre udvalg i foreningen. Det fandt vi i hvert fald ud af og det understreger netop meningen med denne aften," siger Jane Egebjerg Krogh.

En af de største udfordringer

”Vores foreningsundersøgelse viser, at frivillighed er en af de største udfordringer. Hvis der er frivillige nok i foreningen, så har foreningen det godt. Men hvem tager sig af dem, passer på dem og motiverer dem? De foreninger, der har fokus på arbejdet med at have et godt frivillighedsmiljø har lettere ved at rekruttere og fastholde bestyrelses- og udvalgsmedlemmer,” siger foreningskonsulent Tinna Ølholm Jørgensen, der har var tovholder på mødet i Mønsted.

Man skal have styr på de tre S’er: "Sjovt, Sammen, Sagen(=fællesskabet, aktiviteten m.m.)", som Tinna Ølholm udtrykker det. 

Vi tror på, at det bliver godt

Jane Krogh siger, at deltagerne fik det snakket rigtigt godt igennem på kryds og tværs af foreningen med inspiration fra Tinna Ølholm. Hun sørgede også for den gode stemning, hvor man fik rørt sig lidt gennem nogle praktiske og sjove øvelser, siger hun.

Husk at være en involverende forening

"Vi skal have det sjovt i fællesskabet i foreningen. Vi skal også have fokus på at involvere vores medlemmer i modsætning til at ”servicere brugere”. Så får vi lettere frivillige.

Man melder jo normalt ikke sig selv til f.eks. en frivillig tjans.

Desværre glemmer mange foreninger at have den eller de personer, der har fokus på de frivillige og være bevidste om, hvad man skal bruge vedkommende til.

På et frivillig-topmøde er min opgave at skubbe lidt til og skabe den gode stemning, der gør aftenen lettere.

/Tinna Ølholm Jørgensen

”Vi vil i foreningen følge op på et kommende bestyrelsesmøde her senere på efteråret, så vi er sikre på at holde fast i det. Vi tror på, at det kan blive godt og vi bliver mere bevidste om at finde frivillige. Både til udvalgene og andre arrangementer som f.eks. byfest. Der bliver lavet en plan, så vi får fat i de rette personer til de rette funktioner. Vi vil følge op på det i afdelingerne, så det bliver et springbræt til næste år," fortæller Jane Krogh.

Hun mener også, at man vil mærke det på den måde, at man i foreningen bliver endnu bedre til at passe på hinanden. Udvalgene har tidligere haft svært ved at påskønne hinanden, og har kun haft fokus på at påskønne trænerne.

”Det har været givtigt, at have en ”udefra” til at komme og inspirere. Det kan vi kun anbefale,” slutter Jane Krogh.