Hold fast i den daglige træning i din forening – med gejst og samfundsansvar

Det er stadig muligt og vigtigt at mødes i foreningsidrætten inden for de fastlagte retningslinjer, lyder opfordringen fra DGI Midtjylland.

Med dette indlæg ønsker jeg at anerkende den enorme indsats og det udvidede samfundsansvar, I som frivillige foreningsledere har påtaget jer det seneste halve år. Et ansvar I også påtager jer under normale omstændigheder, men det har krævet noget ekstra først at lukke ned, gradvist genåbne under kontrollerede former i fase 1, fase 1 ½ og fase 3 m.v. 

Jeg anerkender den store kreativitet og omstillingsparathed til at ”ville foreningsidrætten” som I viste under både nedlukning og genåbningsfaserne. F.eks. med træning virtuelt med mulighed for at deltage hjemme fra egen stue, træning i mindre grupper på 8-10 først indendørs og sidenhen udendørs.

Vi opfordrer til, at I fortsat finder nye muligheder for at holde fast i hverdagsidrætten. Det har krævet noget ekstra fra hver enkelt af jer at holde foreningslivet åbent – og nu kræver det udover samfundssind i høj grad også gejst for at holde gang i så mange af jeres daglige idrætsaktiviteter som muligt.

Jeres forening har en vigtig social rolle

En varierende del af os Midtjyder har i Corona-krisen ikke været fysisk på arbejde og nogle har også mistet deres arbejde. På den baggrund er det vigtigt, at vi kan mødes gennem foreningsidrætten, så vi undgår ensomhed og mistrivsel. Jeres foreninger er på den baggrund endnu vigtigere socialt i denne svære periode. Vi opfordrer derfor til, at I holder gang i jeres foreninger, og at så mange aktiviteter som muligt er åbne – naturligvis inden for de gældende – og skiftende – retningslinjer og påbud.

I DGI Midtjylland har vi henover Corona-krisens nedlukning, gradvis kontrolleret genåbning, fase 1, 1 ½ og 3 været optaget af, hvordan vi bedst muligt understøtter jer i at holde gang i flest mulige aktiviteter. Det er vi naturligvis fortsat klar til at gøre og I skal ikke holde jer tilbage fra at kontakte os. Vi vil tillade os at ringe lidt oftere, for at høre hvordan det går i lige netop jeres forening.

Lokale kurser og inspirationstilbud

Vi tror at den nærmeste tid kalder på flere mindre og tæt-på-aktiviteter hos jer. Det betyder flere og mere lokale kurser og inspirationstilbud, flere lokale og mindre stævner med færre deltagere og flere ferieaktiviteter for børn og unge helt lokalt både i enkeltidrætter og på tværs af idrætter. Det arbejder vi på lige nu – og er klar til at hjælpe jer med.

Vi håber I føler jer anerkendt både lokalt og fra DGI Midtjylland side, for det fortjener I.

På vegne af ansatte og frivillige i DGI Midtjylland

Lars Engeborg

Formand for DGI Midtjylland