Midtjyske foreninger holdt fast i næsten alle medlemmer på trods af nedlukninger

Idrætsforeningerne under DGI Midtjylland holdt fast i næsten alle medlemmer på trods af store coronanedlukninger i 2021. På landsplan gik foreningerne til gengæld frem, men der er stadig lang vej til medlemstallet før pandemien.

Det har været en sej kamp for de midtjyske foreninger at komme igennem coronanedlukninger. Særligt indendørs idrætter er blevet ramt. Foto: Bo Nymann

Corona-restriktionerne for idræts- og foreningslivet varede længere og var mere omfattende i 2021 end i 2020. Alligevel viser 2021-medlemstallene for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI en fremgang på 12.101 medlemmer. Dermed har idrætsforeninger under DIF og DGI nu 2.228.776 medlemmer tilsammen.

Læs også: Flere medlemmer i idrætsforeningerne trods corona

I DGI Midtjylland var der dog en lille tilbagegang i de lokale idrætsforeninger. En tilbagegang, der lød på 1.902 medlemmer i 2021, så der nu er 128.309 medlemmer i DGI Midtjyllands 533 idrætsforeninger.

Silkeborg Kommune har haft en pæn fremgang på over 4.000 medlemmer, mens Herning, Viborg, Skive og Ikast-Brande er gået lidt tilbage.

I aldersgrupperne er det positivt, at der har været en generel stigning blandt børnene op til seks år, mens der også er kommet flere ældre over 70 år med i foreningerne.

I idrætterne har især fodbold og flere andre udendørs idrætter taget et stort skridt op, mens indendørs idrætter som gymnastik, håndbold og fitness har været hårdt ramt af nedlukningerne og er gået tilbage.

Glæde over udviklingen       

Efter en årrække med fremgang og historiske 2,3 millioner medlemmer i 2019, mistede DIF og DGI knap 90.000 medlemmer på landsplan i corona-året 2020. Nu er lidt af det tabte hentet ind igen, og den opadgående medlemskurve glæder DIF, som sender kredit til de frivillige.

”Først og fremmest glæder vi os over, at frafald er vendt til fremgang trods endnu et år med corona. Der er stadig tabt terræn at genvinde i forhold til 2019-tallene, men vi er på rette vej. Her må vi igen sende en stor tak til de mange frivillige, som har gjort en stor forskel og et fantastisk arbejde ude i landets foreninger i et svært år for idrætten," siger DIF-formand Hans Natorp. 

Den holdning deler DGI, og endnu flere medlemmer skal bydes indenfor i fremtiden.

”Vi synes fra DGI Midtjyllands side, at det er en kraftpræstation, at det stort set er lykkedes at fastholde medlemstallet i DGI Midtjyllands foreninger. Vi ser udviklingen med nedgang i medlemstallene som vendt, men det bliver en sej kamp at komme tilbage på niveauet fra før nedlukningerne i både 2020 of 2021,” siger DGI Midtjyllands formand, Lars Engeborg.

”Mange foreninger har benyttet lejligheden til at igangsætte nye indsatser målrettet motionsuvante borgere bl.a. i tilknytning til DIF og DGI´s Bevæg dig for livet-aftaler med kommunerne i Silkeborg, Herning, Skive og Ikast-Brande og vores fælles aftale med Viborg Kommune. De samarbejder ser vi frem til nu at kunne forløse de fulde potentialer i sammen med idrætsforeningerne.”

DIF og DGI kvitterer samtidig for, at kommunerne har understøttet foreningslivet økonomisk og ydet andre former for hjælp.

Visionsarbejdet fortsætter

Siden 2015 har DIF og DGI arbejdet sammen om Bevæg dig for livet-visionen med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation, og i den forbindelse er der udviklet en lang række tilpassede idrætstilbud til foreninger og indgået samarbejder med 25 såkaldte visionskommuner, så endnu flere danskere bliver fysisk aktive.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og med udsigten til at COVID-19 bliver en mindre faktor i de kommende år, forventer DIF og DGI en stigning i fremtidens medlemstal.

Fakta om medlemstal

Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.228.776 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2021 og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.  

Du kan dykke dybere ned i tallene for de to organisationer på henholdsvis www.dif.dk/medlemstal  og www.dgi.dk/medlemstal

Om Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. Bevæg dig for livet er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie og har på nuværende tidspunkt indgået forpligtende aftaler med 25 såkaldte visionskommuner. Udover kampagner, som skal give danskerne et ’kærligt puf’, tilbyder Bevæg dig for livet rådgivning og anbefalinger, events som Royal Run og en længere række tilpassede koncepter inden for diverse idræts- og motionsaktiviteter.