Nu mere leg og bevægelse i Oddense Børnehave

Børnehaven blev i 2015 certificeret som "DGI Idræt Leg og Bevægelses børnehave", og personalet har her i februar 2017 gennemført re-certificering. Bevægelse er nu med på dagsordenen på alle personalemøder i Oddense Børnehave.

Det er sjovt at ligge her

Sundhed, kost og bevægelse er blev et fokuspunkt og en del af politikken i Skive Kommune og I den forbindelse var DGI med. På det tidspunkt i 2014 var der en frokostordning i børnehaven i Oddense og det blev så udviklet med et certificeringsforløb via DGI Midtjylland i 2015.

”Bevægelse er med i vores årshjul og er tænkt ind i hverdagen og næsten med i alt hvad vi laver. Vi er meget opmærksomme på at sætte en leg i gang via aktiviteter på legepladsen. Vi har især fokus på de børn, der ikke lige af sig selv hopper op på gyngen eller kravler i legestativerne. Det samme hvor et barn triller stille rundt på cykel for sig selv. Så må vi i gang med at hoppe og svinge med armene,” siger leder i børnehaven Lone Hjorth Nielsen. 

Hele personalet har været med i processen og bevægelse er på dagsordenen på alle personalemøder i børnehaven. Det organiseres sådan, at alle er ansvarlige for en bestemt dag, men der er en i gruppen, der er ansvarlig for motorikken. Her er vi bl.a. opmærksomme på, hvad  en tre-årig eller en fem-årig skal kunne motorisk.

Leg kan forebygge mobning

Lone Hjorth Nielsen oplyser desuden, at børnehaven bruger det i forbindelse med en 7-kantet læreplan. Det er et redskab til at sikre, at man kommer omkring alle børn i et læreplanstema f.eks. hvordan tilgodeses et udsat barn. Vi har sat et ekstra felt ind i 7-kanten nemlig bevægelse og leg (DGI).

”I den forbindelse kan vi lave en leg til f.eks. at forebygge mobning, hvor bevægelse og leg er tænkt ind. Børnene kan hoppe og vise følelser som at vise vrede, vise glæde mm.” siger Lone Hjorth Nielsen, og fortsætter:

”Vi har selv et motorikrum, men alle børn kommer også i hallen en gang om ugen og ved brug af legeskabelon sikrer vi, at vi kommer vidt omkring. Vi bruger selvfølgelig også terrænet og skoven i nærheden til forskellige lege.”

Forældrene har en vigtig rolle

Lone Hjorth fortæller også, at personalet i børnehaven er opmærksomme på forældrene. Vi kan godt finde på, at tage en snak, hvis vi synes børnene skal gå i stedet for at blive båret eller transporteret i klapvogn. For at vise, hvad man laver, har børnehaven også haft lege med fra DGI på forældremøder.

Børnehavelederen roser i øvrigt instruktørerne, der har stået for certificeringen.
”De har været gode til at lytte efter ønsker og det har været en klar fordel, at vi på kurset selv får mærket øvelserne på egen krop”.
I forbindelse med en organisationsændring er skolens SFO med 30 børn nu blevet en del af bevægelsespolitikken sammen med de 25 børnehavebørn.

Lone Hjorth Nielsen anbefaler alle andre institutioner til at lade sig certificere.
”Vi kan se, at bevægelse kan kobles sammen i alle indlæringsmæssige sammenhænge for børnene. Alle bør overveje at tage mod et sådant forløb.”