Skoleelever udviklede events med fokus på fællesskab

Det var en bred palet af forskellige aktiviteter for jævnaldrende, som de kreative elever fra Balleskolen i Silkeborg præsenterede en fredag eftermiddag i april.

Eventspirerne fik selvfølgelig overrakt diplom

Der bliver snakket lavmælt i grupperne denne fredag i april sidst på eftermiddagen i Buskelundhallen. Det er umiddelbart før, de unge 6.-9 klasse elever skal præsentere gode ideer til events for andre unge, som afslutning på deres "Eventspireforløb".

På bedste ”Løvens Hule maner” skal de stå frem og fortælle om deres ideer og være klar til spørgsmål fra personer tæt på projektet. Så ud over at finde på et event var det også en træning i at præsentere ideen og stå til regnskab for afklarende spørgsmål.

Fra skydning til bagning

Rune og Patrick ville simpelthen ud i Kompedal Plantage og skyde med rigtige våben!
”Vi blev dog mere realistiske, så vi vil lave et biathlon-event. Det kan være gang, løb eller cykling kombineret med skydning. Vores formål er at skabe et godt fællesskab og så skal det være sjovt og være noget, man ikke lige kan gøre hver dag. Fodbold og håndbold er for ”mainstream” Vi satser på deltagere fra 15-22 år, som skal opdeles i hold,” sagde de og indrømmer, at det nok appellerer mest til drenge.

Jonas og Adam er inspireret af indendørs fodboldturnering for 6.-9. klasse på Balleskolen.
”Vi vil invitere elever fra nogle andre skoler ti en fodboldturnering og andre konkurencer i hallen. Det skal være for andre end de, der spiller til dagligt. Vi vil sprede budskabet via kendskab og venner på andre lokale skoler,” fortalte de og satser på forældre til at være dommere.

Om projektet

Silkeborg Kommunes Skoleafdeling, Kultur- og Borgerserviceafdeling og Sundheds- og Omsorgsafdeling står bag projektet ’Fælles om børn & unge’.

Projektet baserer sig på viden og erfaringer fra Island, hvor man med succes har arbejdet med at styrke lokalsamfunds fælles ansvar for at tage vare på ’deres’ børn og unges trivsel med henblik på at minimere alkoholforbruget og undgå rygning og brug af rusmidler blandt unge.

Projekt ’Fælles om børn & unge’ er støttet af Sundhedsstyrelsen og Trygfonden og indgår i et nationalt udviklingsforløb, hvor den såkaldte Islandsmodel for første gang afprøves i Danmark.

I Silkeborg Kommune deltager også Fårvang og Dybkær skoledistrikter i projektet. Det er forskelligt hvad man arbejder med i de forskellige områder.

Johanne, Andrea, Mathilde og Emma har en ide om et event ved Søsportens Hus ved Silkeborg Langsø.
”Vi vil samle på tværs af årgange i blandede grupper til bål og vandaktiviteter som badning, vandkampe, glidebane m.m. Vores formål er at skabe hygge og fællesskab. Vi kan måske også få hjælp af Kajakklubben og Surf og Sup klubben." 
Det er selvfølgelig uden alkohol fortalte pigerne, der vil invitere til arrangement via sociale medier.

Isabella og Charlotte havde også en rigtig god ide. De planlægger bagedage på skolen for 12-15 årige i grupper. 
”Vi vil have fokus på mindre madspild og hygge med venner. Det vil vi lave, da det ikke er alle, der lige er til sport. Vi satser på hjælp af frivillige ældre i stedet for forældre.

Formand for ØBG Silkeborg, Kim Sejdelin, var inviteret med til præsentationerne. Han roste de gode forslag til events, og håbede det også kan skubbe til forældrene i forhold til frivillighed, som der jo altid er brug for.

”Det er lærerne på Balleskolen, der har peget på  elever med forskellige brede baggrunde og interesser. I stedet for at arrangere noget for dem, valgte vi at involvere de unge, så de selv kunne idéudvikle og facilitere arrangementer og skabe ejerskab for arrangementerne,” fortæller Louise Haun Isager Christiansen, der er fritidsvejleder på projektet.
”Min opgave har været som sparringspartner at være med på sidelinjen for at støtte og stimulere eleverne."