Ny debatform taget i brug på årsmødet 2017

Mobiltelefonen kunne bruges til at chatte til formanden under beretningen på årsmødet i Bording 27. april.

IMGP2114.JPG

Valg på årsmødet

Følgende genopstillede og blev valgt:

 • Inge Dinis, Bording
 • Preben Sørensen, Sinding

Jeppe Lysdahl, Århus og Svend Hagelskjær, Levring genopstillede ikke – nyvalgt blev:
Ulrik Hyldgaard, Lind - byrådsmedlem, formand for KLG fitness og bestyrelsesmedlem i Alpi hallerne, Lind.

En plads yderligere i bestyrelsen blev ikke besat. Det blev godkendt, at bestyrelsen kan supplere sig.

På revisorposten valgtes Jens Sørensen, Silkeborg som afløser for Hans Nielsen, Sejs

Martin Damholdt, Sunds er ny revisorsuppleant i stedet for Jørgen Gustafsson, Herning.

Beretningen

- og en ny mulighed for at komme med bemærkninger

Lars Engeborgs beretning havde følgende temaer:

Vi opfatter foreningsnetværk som en af de vigtigste aktiviteter i DGI Midtjylland. Vi vil forsøge at etablere endnu flere netværk i de kommende år.

Bevæg dig for livet – Visionsaftalen DIF/DGI.
Målet er 600.000 flere idrætsudøvere i 2025 - Heraf 325.000 flere i idrætsforeningerne.
Floorball, cykling, løb, badminton, håndbold og foreningsudvikling er idrætter, som har været med og med udsigt til ny periode 2018-2020. Nyere visionsaftaler, er fodbold, tennis, fitness, seniorer, kano/kajak og volleyball.

Der er indgået aftale med Ikast-Brande Kommune, hvor vi har ansat en fælles konsulent. Skive kommune er på vej med en aftale, og vi er stolte af at komme indenfor hos BDFL-kommuneaftaler med fælles projektledere i Ikast-Brande Kommune og Skive Kommune. Viborg Kommune får ny bevægelses- og idrætspolitik med afsæt i ”Bevæg dig for livet”.

Hærvejsløbet har vokseværk – ca. 5.500 deltagere i 2017 mod 4.500 i 2016. Som noget nyt har vi Silkeborg Cycle Challenge i juli måned i samarbejde med SIF-cykling, hvor vi forventer 250-500 deltagere.

Vi har lavet en ny ”Frivillighedsstrategi” for at professionalisere rekruttering og fastholdelse af frivillige i DGI.

Vi har netto fået 548 flere medlemmer i DGI Midtjyllands foreninger i 2016. Her fremhævede Lars Engeborg især badminton, som det er lykkedes at knække kurven efter nogle års nedgang.

Udviklingsforløb under ”Bevæg dig for livet” og DM-foreninger. 20 foreninger er igangsat siden årsmødet i 2016.

Uddannelsen ”I Front” er DGI´s bidrag til den åbne skole. Også her blev de 8 skoler nævnt og Lars oplyste, at flere aftaler er på vej herunder friskoler og efterskoler.

---------------------------------------------------------------------------------------

Under og efter beretningen var det muligt at kommentere på mobiltelefon via et chatsystem.

Eksempler på input:

 • Hvad med de unge der vil skate, klatre og udøve parkour. Kan man få endnu flere af dem til at bevæge sig for livet?
 • Kom i gang med e-sport DGI, det kan kun gå for langsomt.
 • Hvordan og kan DGI være med til hjælpe de idrætten der er i nedgang til fremgang?
 • Er det alene idrættens størrelse/popularitet der er afgørende for tilbuddet fra DGI?

Regnskab - se også årsrapporten

Regnskabet blev fremlagt af Svend Hagelskjær, der udtrykte stolthed over resultatet.

Samlede indtægter 30.095.338 kr.
Samlede omkostninger 29.246.488 kr.
Årets resultat 763.022 kr. (efter afskrivninger)
-Overføres til fri kapital

Egenkapital 31.12.2016: 1.033.035 kr.

Årsmødets dirigent var Gunnar Jakobsen, Bording

---------------------------------------------------------------------

Før selve årsmødet var der workshops med fem emner, som blev kort refereret under årsmødet.

 • Rigtige mænd
 • Socialt udsatte
 • Foreningsnetværk
 • Seniorer og ældre
 • E-sport

Desuden havde byrådsmedlem i Ikast-Brande kommune Frank Heidemann Sørensen et indlæg før mødet, hvor han fortalte om prioriteringen af idrætten i kommunen. I forbindelse med ”Bevæg dig for Livet” aftalen med DGI Midtjylland har man et mål om at 85 % skal være aktive.