DGI Midtjyllands årsmøde 2019 – ”En aften på højskole”

Idrætshøjskolen Viborg var rammen for vores årsmøde onsdag 24. april 2019 – og ca. 55 deltog i mødet.

På årsmødet var der mulighed for at:

  • Deltage i workshops med ”Inspiration til dig og din forening”
  • Opleve Idrætshøjskolen Viborg anno 2019
  • Deltage i den formelle og vedtægtsbestemte del af DGI Midtjyllands årsmøde

Valgene:

På valg til bestyrelsen var:

- Preben Sørensen, Sinding 

- Ulrik Hyldgaard, Lind 

- Inge Dinis, Bording (udtrådt af bestyrelsen - modtager ikke genvalg)

Lars Engeborg indstillede Preben og Ulrik til genvalg.

Begge blev genvalgt.

Da der kun var to kandidater, fik bestyrelsen årsmødets bemyndigelse til at finde en kandidat. Hvis muligt en fra Ikast-Brande Kommune.

Lars Engeborg rettede en tak for indsatsen til Inge Dinis(ikke til stede) og nævnte de mange felter Inge er og har været med i.

Valg af en kritisk revisor for to år ad gangen. På valg:

Jens Sørensen, Resenbro, som blev genvalgt.

Valg af kritisk revisorsuppleant for et år ad gangen. På valg:

Martin Damholdt, Sunds, som blev genvalgt.

Alle valg var uden afstemning.