Velkommen til DGI Midtjyllands årsmøde 2019 – ”En aften på højskole”

I DGI Midtjylland har vi i år valgt Idrætshøjskolen Viborg som ramme for vores årsmøde onsdag 24. april 2019 – og vi håber mange foreningsledere har lyst til at deltage.

På vores årsmøde har I mulighed for at:

 • Deltage i workshops med ”Inspiration til dig og din forening”
 • Opleve Idrætshøjskolen Viborg anno 2019
 • Deltage i den formelle og vedtægtsbestemte del af DGI Midtjyllands årsmøde

Dagsorden - fra kl. 19.45

 1. Valg af dirigent
 2.  Valg af stemmetællere
 3.  Aflæggelse af beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse og drøftelse af handlingsplan og økonomisk styringsplan for de kommende år
 7. Valg:
  Valg af op til tre medlemmer til bestyrelsen:
  På valg er:
  - Preben Sørensen, Sinding (modtager genvalg)
  - Ulrik Hyldgaard, Lind (modtager genvalg)
  - Inge Dinis, Bording (udtrådt af bestyrelsen - modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsen arbejder på at finde en kandidat fra Ikast-Brande Kommune
  Valg af en kritisk revisor for to år ad gangen. På valg er:
  - Jens Sørensen, Resenbro (modtager genvalg)
  Valg af kritisk revisorsuppleant for et år ad gangen.
  På valg er:
  - Martin Damholdt, Sunds (modtager genvalg)
 8. Eventuelt

 

Tag gerne én eller flere unge trænere/instruktører med fra din forening og giv dem mulighed for at møde elever og lærere fra Idrætshøjskolen Viborg - herunder en orientering om Fremtidens Idrætslederuddannelse (FIL).

 Du har mulighed for at tilmelde dig hele årsmødet fra kl. 17.00-21.00 – du er også velkommen hvis du først har mulighed for at møde op kl. 18.00, 19.00 eller 19.45. Sæt gerne kryds ved tilmeldingen – tilmelding
senest 22. april.
Kom gerne flere fra din bestyrelse.

-----------------------------------------------------------

Årsmødets program

17.00-18.45 – ”Inspiration til dig og din forening”

Du kan vælge et eller to af følgende workshops afhængig af om du kommer kl. 17 eller 18. Vælges ved din tilmelding.

a) DGI FOKUS - Åben skole med Inklusionsperspektiv 

b) Den gode velkomst til nye i din forening

c) Ny formand i foreningen – og hvá så?

d) Rundvisning på Idrætshøjskolen Viborg v/ elever og lærere

e) GANG i din forening?

19.00-19.45 – Spisning (spisesalen)

19.45-ca. 21.00 - DGI Midtjyllands årsmøde ifølge vedtægterne – (spisesalen)