DGI Midtjyllands årsmøde 2020

Vores årsmøde i april blev aflyst pga. Corona-situationen. Årsmødet bliver i stedet mandag 21. september 2020 kl. 19.00, hvor vi "nøjes" med det formelle i henhold til vedtægterne.
NB: Husk tilmelding.

Årsmødets dagsorden

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af stemmetællere 
 3. Aflæggelse af beretning
 4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5.  Indkomne forslag
 6.  Fremlæggelse og drøftelse af handlingsplan og økonomisk styringsplan for de kommende år
 7.  Valg: 
   Valg af formand:
  På valg er:
  - Lars Engeborg, Sejs (modtager genvalg)
  Valg af op til tre medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen:
  På valg er:
  - Daniel Andersen, Viborg (modtager genvalg)
  - Frits Vistisen, Gjessø (modtager genvalg)
  - Lis Kaastrup Jensen, Jebjerg (modtager genvalg)
   Valg af en kritisk revisor for to år ad gangen.
  På valg er:
  - 
  Hanne Kjeldsen, Bjerringbro (modtager genvalg)
   Valg af kritisk revisorsuppleant for et år ad gangen.
  På valg er: 
  - Martin Damholdt, Sunds (modtager genvalg)
 8. Eventuelt