Hvorfor skal vi have en cykelfestival

Er det nu nødvendigt at tage bilen? Det spørger Cyklistforbundet i Silkeborg om, og svarer selv:

Cyklistforbundet i Silkeborg vil være med til at flytte transporter fra bil til cykel. Særligt til de korte ture.

Det kræver, at vi rokker ved indgroede vaner og skubber til befolkningens transportkultur.

Vi vil gøre vores by og kommune mere sikker, sundere og rigere.

Den målsætning deles af Silkeborg Kommune, som har en målsætning om at få flere til at cykle.

Målet med Silkeborg Cykelfestival er at skubbe udviklingen i den retning. Vi vil flytte så mange bagdele som muligt fra bilsædet over til cykelsædet. Der er tre primære effekter ved at gøre dette:

1. Klima: Korte ture forurener forholdsmæssigt meget. Dem vil vi flytte over til cykling.

2. Sundhed: Cykling er sundt og mange vil undgå at blive syge med diabetes, kræft, ondt i ryggen eller KOL – når cyklen erstatter bilen på daglig basis.

3. Økonomi: En rapport fra COWI viser, at Samfundet sparer 8 kroner hver gang der cykles en kilometer.

Men hvis dette skal lykkes, så skal vi have sat initiativer i gang sammen med en række aktører, som vi har haft møder med:

- Silkeborg Kommune ved udvalgsformændene for flg. udvalg: Socialudvalget, Sundhed og Ældreudvalget, Klima og Miljø udvalget, Nærdemokratiudvalget, Plan- og Vejudvalget, Kultur Fritid og Idrætsudvalget, Børn og Unge udvalget og Outdoorudvalget.
- DGI Midtjylland
- Idræt om Dagen
- Flere lokalråd
- Cyklistforbundet (på landsplan)

Fra alle sider er der opbakning bag en Cykelfestival ud fra det idémateriale, som er lagt frem.


Kontakt for yderligere oplysninger:
Bjarne Petersen, formand
Cyklistforbundet i Silkeborg

Mobil: 23614267
Mail: bjarne.petersen@dgi.dk