Mere om uddannelsens indhold

Målet for IILU uddannelsen er at udvikle ledere, trænere og instruktører i DGI's medlemsforeninger igennem et forløb, som udfordrer deltagerne under fremmede vilkår.

DGI Midtjylland har med stor succes siden 2010 afviklet den Internationale Idrætslederuddannelse (IILU) med teori i Danmark og et praktikophold i Ghana eller på øer i det filippinske øhav.

Uddannelsens indhold spænder vidt men fælles er, at det alt sammen giver dig ny læring, som du kan bruge i dit daglige virke som træner/instruktør. Du får blandt andet redskaber inden for konflikthåndtering, god kommunikation og personlig udvikling. Nedenfor kan du læse mere om uddannelsens indhold.

Jeg er blevet bedre til at bruge min stemme og blive hørt, og jeg tør tage del i ansvaret og gå forrest, hvilket har givet en større selvtillid som træner."

Line H. (Ghana 2016)

 

Indhold i uddannelsen:

 • Trænerrollen - dig som træner
  • Hvem er du som træner? 
  • Hvordan vil du være som træner? 
  • Hvor har du dine styrker? 
  • Videoanalyse af dig

 • Personlighedstyper og udvikling
  • Persontyper 
  • Reaktioner i pressede situationer 
  • Konflikthåndtering 
  • DISC 
  • Personlig udvikling 
  • Selvtillid-selvværdsadfærdsændring

 • Kommunikation
  • Anerkendende og kraftfuld kommunikation 
  • Aktiv lytning 
  • Feedback

 • Kultur
  • Kulturmøde 
  • Interkulturel forståelse

 • Et stærkt fællesskab og netværk
  • Teambuilding 
  • Skabe initiativtagere 
  • Fælles spilleregler 
  • Gruppedynamik

Hvad får jeg ud af uddannelsen?

 • Du bliver en bedre og stærkere leder/instruktør/træner i din lokale forening
 • Du lærer at samarbejde med andre kulturer
 • Du øger evnen til at tage initiativ og bliver mere bevidst om at tage ansvar
 • Du får redskaber til at håndtere pressede situationer
 • Du bliver klædt på til at udføre større og mindre sportsevents
 • Du bliver omstillingsparat i en foranderlig verden
 • Du bliver dygtigere til at formidle og undervise
 • Du lærer alternative metoder at undervise på
 • Du får lov at sparre med erfarne trænere fra andre sportsgrene
 • Du får en oplevelse for livet under fremmede himmelstrøg