100 unge kom til pølsemix og sodavand – og fremlagde deres ønsker til aktiviteter i Biersted IF

Inddrag de unge. Sådan lyder rådet ofte, når snakken falder på, hvordan I engagerer de unge til at blive en aktiv del af jeres forening. Men hvordan gør I det i praksis? Biersted IF fandt opskriften, der tiltrak 100 unge til at komme med deres ideer og ønsker til aktivitetstilbud.

De havde snakket om det igennem længere tid i bestyrelsen i Biersted IF. De unge mennesker i byen manglede et sted, hvor der blev sat aktiviteter i gang for dem. Hvor der var faciliteter, hvor de unge kunne hænge ud og hygge sig, og hvor der samtidig var nogen, der lavede noget aktivt for og med dem.

”Vi havde de her lækre lokaler nede i vores idrætsfacilitet, som stod tomme om aftenen. Vi har en stor skaterbane, beachvolleybane, multibane, en hal, som vi gerne vil åbne og et cafeteria, hvor de unge kunne spille brætspil, FIFA eller just dance. Så vi besluttede, at vi ville gøre en ekstra indsats for lokalområdets unge,” siger Marie-Louise Jensen, der er bestyrelsesmedlem og initiativtager i Biersted IF.

Men i stedet for at sætte en masse aktiviteter i gang besluttede de at invitere alle unge ind til en aften på to timer i foreningens cafeteria, hvor de kunne fremsætte deres ønsker til aktiviteter. For ifølge Marie-Louise er det vigtigt, at de unge er med til at designe aktiviteterne – og at foreningen ikke bare igangsætter aktiviteter på baggrund af antagelser om, hvad de tror, unge synes er fedt.

Invitation til pølsemix og sodavand

En initiativgruppe på 5 voksne blev nedsat, og de lavede en invitation, hvor de inviterede de unge på en gratis omgang pølsemix og sodavand. De forespurgte skolen om lov til at komme på besøg 5 minutter i hver klasse og aflevere invitationen til de unge og fortælle om visionen – hvilket skole og lærere var meget positive omkring. En taktik, der virkede for foreningen:

”Lærerne var meget engagerede, da vi kom på besøg i klasserne, og vi mærkede en super positiv stemning blandt de unge. Jeg tror, at den indsats, hvor vi bruger skolen som direkte kanal er med til, at vi får 100 unge til at dukke op på selve aftenen,” siger Marie-Louise Jensen.

For ja.. Imponerende 100 unge mennesker mødte op for at give deres syn på kommende aktiviteter, som de gerne vil være en del af. De bidrog aktivt i gruppearbejde, hvor grupper af ca. 10 unge og en voksen ordstyrer brainstormede over ønskede aktiviteter. De unges ord vejede tungt – og overraskede foreningen.

De unge vil prøve en masse forskellige aktiviteter

De unges ønsker fra aftenen var bl.a.:

  • De ønskede ikke at gå til én aktivitet – men prøve en masse forskellig idræt
  • Dét, at der var et sted, hvor de unge kunne hænge ud, betød meget for dem
  • De vil gerne være en del af det unikke fællesskab med andre unge – og fællesskabet vejer tungt

De unges ønsker fra aftenen blev noteret ned og efterfølgende startede en række pop-up aktiviteter i foreningen ud fra de unges ønsker. To gange om ugen har foreningen lavet ungeaftener, hvor de har åbnet op. Her bliver der lavet aktiviteter, men hallen bliver også åbnet op til fri afbenyttelse, ligesom de unge også bare må sidde og hygge i cafeteriet. Der er frit slag – og mest af alt er det fællesskabet, der er i fokus.

Aktiviteterne, som initiativgruppen står for, spænder vidt og bredt. De unge har bl.a. lavet:

  • Rundbold
  • Skating
  • Yoga
  • Parkour
  • Volley
  • Lave bolsjer og flødeboller

Og meget mere.. Til aftenerne er i gennemsnit mødt 20-25 unge op og håbet er, at de unge også på sigt vil være med til at stå for aktiviteterne:

”For os handler det om, at foreningen skal være et sted, som unge synes, det er fedt at være en del af. Også selvom du ikke er atlet. På sigt håber vi selvfølgelig, at de unge kunne have lyst til – eller får øjnene op for – måske at melde sig ind i foreningen eller opstarte et hold inden for en aktivitet, og måske vil være med til at stå for aktiviteten/aktiviteterne,” siger Marie-Louise Jensen.

Aktiviteterne bliver udbudt gratis til de unge, og er der noget, der koster penge, holder foreningen sig ikke tilbage økonomisk:

”Er der noget, som koster noget, så vil Biersted IF gerne betale det. Det skal ikke være sådan, at unge er nødt til at vælge det fra, fordi det koster et eller andet. Vi vil gerne bruge penge på de unge mennesker,” siger Marie-Louise Jensen.