100.000 kr. til aktivitet for unge

Har du en fed idé, der kan få flere unge til at bevæge sig... Eller skaber muligheder som ikke er til stede nu - så har vi 25.000 kr.

Hvordan søger du?

Det er nemt at søge puljen - udfyld skemaet på linket herunder og send det til os. Du bliver bedt om at oplyse: 

 • Kontaktperson / forening - kontaktoplysninger
 • Ide (max en A4 -side)
 • Målsætning (max 300 tegn)
 • Opstart og forventet afslutningsdato (i forhold til erfaringsdannelse og afrapportering)
 • Hvordan puljemidlerne skal bidrage til at forfølge ide og opnå målsætning

Hent ansøgningsskemaet her

Der er frist 10. marts 2019 - puljen uddeles på vores årsmøde 22. marts 2019.

Sendes på mail til rune.andersen(a)dgi.dk

DGI har i 2019 ekstra fokus på børn og unge - og derfor har vi i Nordjylland oprettet en pulje på 100.000, til at skabe mere aktivitet for unge i alderen 13 - 24 år. Puljen uddeles til fire gode idéer, der hver får 25.000 kr. som hjælp til opstart eller aktivitet.

En du en del af en forening, en nonprofit-organisation, et løst organiseret fællesskab - eller har du bare selv en god idé, så kan du søge. Det er nemt og der er kort aftræk på ansøgningsfrist. Kort og godt... midlerne skal ud at arbejde for unge i bevægelse. 

Hvad kan de søges til?

 • Fastholdelse i foreningsregi
 • Skabe attraktive ungdomsmiljøer
 • Nye aktiviteter i eller uden for foreningsregi
 • Aktiviteter for særligt udfordrede målgrupper
 • Nye idrætsfællesskaber
 • Inddragelse af målgruppen i udvikling af indsatser
 • Events som en del af en større/længerevarende indsats for målgruppen

Udvælgelseskriterier

DGI's Nordjyllands bestyrelse udvælger de fire bedste idéer, som hver får 25.000 kr. til at komme i gang eller videre. Vi forbeholder os dog ret til ikke at uddele hele puljen, hvis der mangler aktuelle ansøgninger.  

 • Volumen - Midlerne skal komme så mange som muligt til gode. Vi er dog opmærksomme på, at antal deltagere afhænger meget af målgruppe.
 • Variation - Målet er at få erfaringer med nye typer aktiviteter, der kan motivere unge. Derfor prioriteres forskellige typer indsatser.
 • Målgruppen - Midlerne skal skabe aktivitet, fællesskab og engagement. Derfor prioriteres ansøgninger, der har direkte fokus på slutbrugeren.
 • Aktivitet, fællesskab, oplevelser og engagement - Midlerne skal skabe bevægelse. Derfor prioriteres ansøgninger, der søger at gøre flere unge aktive, enten i el. uden for foreningsregi.

Alt det med småt

Bevilling
Ved bevilling aflægger modtagerne en tro og love erklæring på, at de vil forvalte midlerne økonomisk, fornuftigt og ud fra intentionerne i ide- og målbeskrivelsen. Der skal derfor ikke indsendes bilag til os. Bilag skal dog gemmes, da DGI’s revision kan beslutte at lave en stikprøvekontrol i forbindelse med DGI Nordjyllands regnskabsaflæggelse for 2019. Hvis det ved en stikprøvekontrol skulle vise sig, at tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt, kan der stilles krav om tilbagebetaling.

Afrapportering
Vi forventer en kort rapport på max en A4-side og inviterer til et møde med fokus på erfaringer, læring og resultater. Samtidig skal vi have hjælp til at videreformidle resultater og erfaringer til resten af Nordjylland.

Hvem kan søge?

 • Foreninger
 • nonprofit organisationer
 • enkeltpersoner
 • andre fællesskaber