Individualistisk fællesskab - at tiltrække og fastholde unge gymnaster

Fællesskab er en fast del af værdigrundlaget i gymnastikken, men samtidig bærer samfundet i dag præg af individualistiske tendenser. Er det muligt at benytte disse to værdier til at fremme antallet af medlemmer i foreningerne?

En undersøgelse fortaget af fire studerende fra Aalborg Universitet fokuserer på de værdier, som udøvere og instruktører tillægger gymnastikken. Værdier, som kan anvendes, hvis man vil tiltrække unge i målgruppen 19-24 år. Undersøgelsen er baseret på interviews med aktive fra Lindholm Gymnastikforening.

Rep. hold som fællesnævner

Rep. hold er en sammenslutning af gymnaster med forskellige baggrunde herunder oprindelse, niveau og foreningskendskab. Blandt gymnasterne er der landsdækkene kendskab til Rep. holdene, som er altafgørende for at fremme gymnastikken i lokalforeningerne. I undersøgelsen viser det sig, at tilflyttere opnår kendskab til lokalforeningerne via netværket på Rep. holdet. Ved at skabe et tættere samarbejde mellem lokalforeninger og Rep. holdet kan kendskabet til begge parter hermed udvides.

Fællesskab som en selvfølge

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en antagelse om fællesskab som kerneværdi i gymnastikken. Denne antagelse bliver bekræftet i interviewene, hvor det kommer til udtryk at udøverne vægter et stærkt sammenhold højt. Alligevel bliver fælleskabet nævnt sekundært og opleves som en selvfølge indenfor gymnastikken. Det kan dermed diskuteres, hvor meget dette fællesskab i så fald fylder, når det kommer til valg af hold og lokalforening?

”Yes”-oplevelser

”Det er jo den udvikling, hvor man hurtigt kan se, hvis der sker noget, som jeg synes er en af de vigtigste ting ved gymnastik. De små forbedringer gør, at man får en yes-oplevelse”, udtaler Jens på 22 år, som er udøver i Lindholm Gymnastikforening.

Fokus på den individuelle udøvers kompetencer og muligheder for at blive bedre er et gennemgående tema i samtalen med de unge udøvere. Det fremhæves blandt andet som en af de primære overvejelser for valg af hold og forening. 

Og hvad så?

Undersøgelsen viser, at fællesskabet er med til at fastholde de udøvere, der allerede er en del af et foreningsmiljø. Hvis man derimod ikke er en del af fællesskabet, virker det som tilflytter ikke attraktivt. Individuelle udfordringer og færdigheder er derimod vigtige faktorer, der kan være afgørende for tiltrækning af nye gymnaster. Dermed ikke sagt, at fællesskabet ikke er vigtigt for gymnastikken. Det er tydeligt, at det sætter rammen for, hvad gymnastik er og dermed skal bruges i foreningen til fastholdelse af nuværende medlemmer.

På baggrund af dette åbner denne undersøgelse op for refleksion over, hvordan værdierne i din lokalforening kan indgå i en kommunikationsstrategi, som kan tiltrække nye og flere medlemmer. 

Undersøgelsen og artiklen er produceret af Kathrine Lollesgaard, Caroline Vernersen, Thapakorn Temrut og Jeppe Bach Jakobsen, som alle læser Kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet.