Aars Tennisklub er 'Månedens Tennisklub'

Hver måned i 2015 kårer DGI Østjylland Tennis og DGI Nordjylland Tennis i fælles¬skab 'Månedens Tennisklub' inden for regionen. I april går hæderen til Aars Tennis¬klub, som er lykkedes med at tiltrække flere frivillige trænere op til den kommende sæson.

”Aars Tennisklub har taget initiativ til og lykkedes flot med at få flere frivillige efter at have væ­ret drevet 'professionelt' i en årrække. Det vidner om en klub, der er omstillingsparat og har et godt sammenhold blandt medlemmerne. Man får muligheden for at bidrage under de rigtige omstændigheder. Det vil vi gerne anerkende,” udtaler Mik Hulgaard, tenniskonsulent hos de to DGI-regioner.

Aars Tennisklub stod nemlig med lidt af en udfordring op til denne sæson. Efter seks år med en fuldtidsansat træner valgte man i fællesskab at sige tak for denne gang og stoppe samar­bejdet. Økonomien kunne ikke bære, og træneren ville videre. Det betød, at klubben skulle ud at finde frivillige trænere til stort set alle klubbens hold.

”Generelt har vi altid haft mange og gode frivillige, men jeg vil nu alligevel sige, at vi har stået med en speciel udfordring i år. Vi skulle jo pludselig finde en hel del trænere, da vi har træning alle ugens hverdage fra kl. 15-21, dog undtaget fredag. Det er dog lykkedes at komme i mål. Vi har 17 nye trænere klar,” udtaler Poul Erik Pedersen, formand for Aars Tennisklub 

De fleste sagde ja

Bestyrelsen startede med at pege kandidaterne ud på forhånd, hvorefter de tog personlig kon­takt, og de fleste sagde faktisk ja til tjansen som træner i klubben. Nej'erne var der ikke man­ge af.

”Jeg tror, at vi har været dygtige til at afgrænse opgaven. Ingen skal træne mere end tre timer om ugen, ligesom vi har forventningsafstemt i forhold til, hvad trænerne kan få af profiltøj, uddannelse og omkostningsgodtgørelse. Så har vi også givet dem lov til at afholde en event kun for trænere, hvor de selvfølgelig selv bestemmer indholdet,” påpeger Poul Erik Pedersen.

Klubben har dog stadig en enkelt betalt træner udefra, som befinder sig på et højere niveau end resten, til at træne klubbens bedste turneringsspillere.

”Men på sigt håber vi da, at nogle af vores egne trænere kan blive så dygtige, at de kan kom­me op på det niveau. Vi er klar til at sende dem på uddannelse, hvis nogen har ambitioner i den retning,” fortæller Poul Erik Pedersen.

Flere skal gribe ketsjeren

De mange nye trænere kommer klubbens godt 220 medlemmer til gode som et frisk pust op til den kommende sæson, og kan måske også være medvirkende til, at Aars Tennisklub inden for en kort årrække når deres mål om 300 aktive medlemmer.

”Vi var lige oppe at runde 300 medlemmer i 90erne, hvor vi toppede, men ellers har vores medlemstal været ret stabilt omkring det nuværende niveau siden. Vi har dog banekapaciteten til at rumme små hundrede mere, og det vil også give os noget mere økonomisk råderum ved at få lidt flere med, så det er da bestemt noget, vi arbejder på. Så kan vi måske også få vort ønske om ekstra indendørsbane opfyldt”, udtaler Poul Erik Pedersen.

Udover tilgangen af de nye trænere markedsfører klubben sig også i lokalområdet ved at være synlige til lokale events og arrangementer, og ikke mindst ved at husstandsomdele en folder, der fortæller om klubbens aktiviteter og tilbud.

”Op til den kommende sæson vil vi også tage nogle ting op, som vi har brugt tidligere. Vi har nok ikke været så gode til at lave turneringer for nybegyndere i en periode, men det bliver der lavet om på i år, hvor der er flere på tegnebrættet. Det kan måske få flere til at gribe til ketsje­ren,” pointerer Poul Erik Pedersen.

Herudover holder klubben fast i traditionerne om at arrangere tennisture og -rejser for med­lemmerne samt andre former for arrangementer, hvor man mødes uden for banen. Alt sam­men for at styrke og bevare klubånden og fællesskabet.