Tre nordjyske byer bevægede sig halvanden gang rundt om jorden

Hvor meget kan man bevæge tre små, lokale byer i løbet af tre måneder? Tre byer lige øst for Aalborg – Mou, Egense og Dokkedal - satte sig i sommeren 2019 for at finde ud af det, og med en lokal ildsjæls initiativ lavede de indsatsen ’Vil du MED?’. Målet var at få flere aktiveret og skabe større sammenhold – et mål, der skabte bevægelse i byerne til, hvad der svarer til halvanden gang rundt om jorden.

Det startede med en ide og en drøm fra en privat borger i Mou. En ide til, hvordan man kunne skabe en større grad af sammenhold og bevægelse i de tre små nordjyske lokalbyer Mou, Egense og Dokkedal via fælles oplevelser og en masse bevægelsesaktiviteter. Men det blev ikke ved ideen. Derfor samlede han både idrætsforeninger, skoler, institutioner og de lokale beboere til møde – og de var alle med på ideen.

17. August 2019 kickstartede projektet og tre måneder senere havde de igennem adskillige fælles oplevelser og aktivitetstimer på tværs af køn, alder og forudsætninger skabt bevægelse i de tre byer til at nå halvanden gang rundt om jorden. Sammenlagt 59.219 kilometers bevægelse.

Projektet fortsætter nu – med et mål om, at endnu flere borgere fremadrettet i endnu højere grad skal tage initiativ til små aktiviteter, hvor de i byerne bliver gode til at invitere hinanden med.

Lokal initiativtager

Initiativtageren bag hele projektet er Henrik Bjørn. I mange år har han boet i Mou og er til daglig aktiv løber og har haft meget med byens lokale forening Mou IF at gøre. I flere forskellige sammenhænge har han snakket med beboere i lokalområdet om foreningslivets trivsel i byen.

Derfor tog han initiativ til at starte projektet ”Vil du MED?”, som skulle være med til at synliggøre de lokale aktivitetstilbud, som er i de tre byer Mou, Egense og Dokkedal, men også få flere af de lokale med og skabe et unikt sammenhold i byerne.

”Vi er nødt til at skabe fællesskabet selv ude i vores lokalsamfund. Vi skal have alle gode kræfter til at arbejde samme vej. Du skal også ud og gøre noget selv, have nogle med og have synliggjort, hvor mange muligheder, der er i vores område – og det var en af bevæggrundene til, at vi satte det her i gang,” siger Henrik Bjørn.

Han samlede derfor en gruppe borgere og DGI Nordjyllands foreningskonsulent, som satte nogle mål for projektet. De blev:

  • At få flere aktiveret
  • At få flere med i fællesskabet
  • At tilflyttere får en mulighed for at træde ind i fællesskabet

Herefter gik det stærkt. Borgerne i byen blev indkaldt til et borgermøde, hvor Henrik Bjørn fortalte, hvad tankerne var og spurgte ind til, hvordan foreninger og privatpersoner tænkte, at de kunne byde ind og skabe noget aktivitet i perioden. Stemningen var rigtig positiv. Derfor fastlagde de en startdato i august 2019.

Projektet fik navnet ’Vil du MED?’ – hvor MED står for Mou, Egense og Dokkedal. Det blev besluttet at borgerne skulle melde deres bevægelsestimer ind på www.vildumed.nu. Én aktivitetstime blev sat til 6 km. – og målet blev at se, hvor mange gange rundt om jorden projektet kunne nå.

Skudt i gang med event

Det hele blev skudt i gang til et stort opstartsevent den 17. august 2019, hvor blandt andet Jacob Søndergaard og Lindy Aldahl fra DR1s program ’Rigtige Mænd’ holdte foredrag, og der var fællesaktiviteter og fællesspisning. Herefter kørte projektet i tre måneder med løbende aktiviteter i samarbejde med de lokale foreninger, skoler, spejdere samt privatpersoner – og det hele var selvfølgelig gratis.

Blandt de mange aktiviteter var bl.a. gåture, rundbold, fitness, løbeture og andre aktiviteter, som de fleste kunne deltage i.

”Vi oplevede, at det let tilgængelige tiltrak mange. Vi lavede rundeløb arrangementer med efterfølgende fællesspisning – arrangementer, hvor vi tog flere afsted, og hvor du nemt kunne invitere naboen med. For det var vigtigt, at det skulle styrke sammenholdet lokalt,” fortæller Signe Askehave, der har været en del af projektgruppen fra starten, og siden har overtaget projektet fra Henrik Bjørn sammen med Susanne Jensen.

Samarbejde mellem lokale institutioner, foreningsliv og skoler

Men ikke nok med at projektet skulle skabe større synlighed omkring aktivitet og få flere til at bevæge sig – så var et bagvedliggende mål også at styrke samarbejdet mellem de lokale foreninger, institutioner og skoler. Det skete med forskellige tiltag.

”SFO’en er bl.a. blevet introduceret til forskellige idrætter. Eksempelvis har tennisklubben stillet instruktør til rådighed, så eleverne i SFO’en på Mou Skole er blevet introduceret til tennis. Derudover har Mou Skole og Egense Friskole lavet et koncept, hvor hele skolen bruger de første 15 minutter af dagen på bevægelsesaktiviteter – for at tappe ind i det her projekt,” fortæller Signe Askehave.

Derudover har byens spejdere og idrætsforening Mou IF lavet samarbejde om flere aktiviteter – som bl.a. rundeløb, rundbold mm.

Facebookgruppe satte gang i private initiativer

Men et vigtigt mål i projektet er også, at de lokale beboere skal begynde at tage initiativer til bevægelsesaktiviteter og invitere hinanden med. Derfor oprettede projektet efter lidt tid en Facebook-gruppe, der hedder ’Vil du MED? – opslagstavle’.

Her er det muligt for private borgere at slå små, spontane bevægelsesinititativer op – for at få hinanden med og bevæge sig sammen. Det har bl.a. resulteret i borgere, der har taget initiativ til en ’Walk and Talk’-gruppe, der fast går ture i fællesskab – og hvor alle er velkomne. Senest er en gratis løbeklub opstået i byen, hvor fokus er på fællesskab.

”Det let tilgængelige tiltrækker. Hvis du alligevel lige skal ud og løbe en tur, og du godt kunne tænke dig en at løbe med – så kan du slå det op i gruppen, og så plejer der at være nogen, der gerne vil med,” siger Signe Askehave.

Projektet har skabt efterspørgsel på nye hold i foreningen

En vigtig spiller ind i projektet har også været den store flerstrengede idrætsforening Mou IF, som har været med fra starten.

”Vi har været med fra start, fordi vi synes, at det var rigtig god ide, som vi gerne ville støtte. Vi kan også se, at der er nogle, der ikke er aktive – nogle som vi ikke fanger i foreningen. Det havde projektet et klart mål omkring, at de ville få alle op af sofaen og sænke barriererne, og det vil vi som forening gerne være med til at understøtte,” siger Majken Willis-Christensen, formand i Mou IF.

Ifølge Majken, så er der nemlig nogle forudindtagelser omkring foreningsliv og foreningsidræt, som de håbede kunne blive modbevist:

”Der sidder mange, der er inaktive, fordi de har nogle forestillinger omkring, at for at komme i en forening skal man kunne finde ud det. Man starter ikke til fodbold, hvis man ikke har prøvet det før, og mange af de barrierer har vi haft fokus på at bryde i perioden her,” fortæller Majken Willis-Christensen.

Derfor iværksatte Mou IF nogle initiativer over perioden, som skulle være med til at få folk op af sofaen:

  • Gratis medlemskab af motionscenter: I de tre måneder, som første projektperiode varede, gjorde Mou IF det gratis at være medlem i deres motionscenter for alle byens borgere – hvor man frit kunne komme og træne. Efterfølgende har foreningen indført husstandsmedlemsskab i fitness centeret, så det er muligt at tage hele familien afsted.
  • Pop-up arrangementer: Foreningen afholdte nogle én-dags events. Bl.a. afholdte foreningen et pop-up yogaevent, hvor mange fra byen deltog og afprøvede yoga. Det har resulteret i et yogahold mere i Mou IF efterfølgende for 18+.
  • Åbent hus på foreningens hold: Foreningen har anbefalet alle afdelinger at byde ind i projektet med koncepter og muligheder. Det har givet nogle ”kom-og-prøv” dage på nogle af foreningens hold.

”Og så oplever vi, at der pludselig er nogen, der siger, at hvis der er andre, der vil være med, så vil de gerne stå for at starte crossfit, aerobic eller lignende. Det er super fedt,” siger Signe Askehave.

Projektet skulle have været i gang i foråret 2020

Projektet skulle være skudt i gang igen i foråret 2020. Men med corona som en modstander har projektet været skruet ned på et minimum. Men planen er bestemt at skulle i gang igen i foråret 2021 – og målet for videreførelsen af projektet er klar:

”Planen er at skalere det hele lidt ned. At vi stadig har et start- og sluttidspunkt, men hvor det bliver mere let tilgængeligt, og hvor privatpersoner i større grad tager initiativ til aktiviteter og inviterer naboen og andre med. Vi fastholder stadig, at der skal meldes aktivitetstimer ind – men vi vil gerne gøre det mere low-key end første gang,” fortæller Signe Askehave.

Vil du følge med i projektet, så kan du læse meget mere på:

Deres facebookside: Vil du MED? 

Vil du med 6.png