Elever på Aars Skole skal ind i de lokale foreninger

Hele lokalsamfundet involveres, når politik bliver til praktik i Vesthimmerlands Kommune.

Vesthimmerlands kommune arbejder med at alle skoler skal formulere en bevægelsesstrategi. Tilgangen har været lidt anderledes, end det ses i flere andre kommuner, hvor den overordnede politik er veldefineret. Her har Vesthimmerlands Kommune valgt en anden tilgang, der skal sikre lokal forankring og ejerskab. Det er nemlig den enkelte skole som skal beslutte, hvordan deres bevægelsesstrategi skal se ud. De åbne rammer giver mulighed for, at den enkelte skole kan arbejde med netop de udfordringer og muligheder, som gør sig gældende lokalt. Man kunne fristes til at tro, at de løse formuleringer i politikken åbner op for barren sættes lavt i en travl hverdag, men oplevelsen er en hel anden.

Der kommer tværtimod en lang række forskellige bud på, hvordan opgaven gribes an. Fælles for dem alle er en involverende proces, hvor både DGI, personale, skolebestyrelse og eleverne er med på råd. En skole arbejder med at få alle elever til at transportere sig selv i fritiden på cykel. Her stilles lånecykler og hjelme til rådighed for de elever, som ikke selv har én. Et andet sted i kommunen er der fokus på at være udeskole i størst muligt omfang. Her er tale om en politisk stillingtagen, der åbner op for det lokale præg og udnytter de ressourcer, som er tilgængelige.   

For mig er det vigtigt, at der også sættes fokus på børnenes glæde ved at bevæge sig, så de i hele deres ungdoms- og voksenliv fortsat deltager i det frivillige foreningsliv. Fællesskabet i foreningslivet og glæden ved bevægelse er noget, eleverne kan bruge i andre sammenhænge.

Inger Nielsen, formand for Børne- og Familieudvalget

Aars skole går efter 90%

En af skolerne i Vesthimmerland Kommune har valgt tilgangen 90% foreningsdeltagelse blandt børn og unge. Aars Skole arbejder derfor målrettet på at præsentere alle eleverne for de lokale foreningers tilbud. Alle lokale foreninger er inviteret til at præsentere deres aktiviteter i undervisningen – og flere har også haft besøg af eleverne i deres egne faciliteter. Udgangspunktet var ikke at sætte fokus på en specifik målgruppe, men derimod arbejde med hele skolens elever i et bredt perspektiv. Denne indsats har været i gang siden efteråret 2020, men nu er Aars Skole klar til at trække indsatsen ind i næste fase.

” Vi er nu klar til næste indsats for at styrke de frivillige fællesskaber for vores elever og jeres børn, med fokus på dem, der ikke går til noget. Vi vil denne gang prøve at lave en målrettet indsats sammen med byens foreninger. Vi tilbyder derfor at snakke med de børn, der ikke går til noget, samt deres forældre, om, hvad de kunne have lyst til at prøve af”, fortæller Søren Toft Mølgaard, der er skoleleder på Aars Skole.

Ud over at tage det individuelle hensyn, bakkes det nye initiativ op af lærerressourcer, som skal gøre det muligt at arbejde på tværs af klassetrin. Forhåbningen er, at den målrettede indsats kan gøre det nemmere at finde netop dét, der fanger interessen hos den enkelte.  

”Det, at vi ser en skole tage så målrettede metoder i brug, er et særsyn, som kun kan inspirere andre til at følge efter. Der er respekt for den enkelte og et oprigtigt ønske om, at alle skal være en del af et sundt fællesskab”, fortæller Anders Vestenbæk Nielsen, der er konsulent i DGI Nordjylland og fortsætter
”Der arbejdes ud fra en baseline, der hele tiden er med til at synliggøre om projektet flytter sig – eller kræver særlige opmærksomheder, for at det bliver muligt at nå et ambitiøst mål om 90 % foreningsdeltagelse”.

Vesthimmerlands Kommune har præsenteret tiltaget på et KL-webinar om ”Bevægelse i skolen”, og for Anders Vestenbæk Nielsen er budskabet klart. Modellen med lokalt tilpassede bevægelsesstrategier på skolerne, kan nemt overføres til mange andre kommuner i hele landet.

”Oplevelsen af engagerede lærere, børn og ledelse, der alle virkelig vil det her, er inspirerende. Og så er det fantastisk at opleve kommunens opbakning til de mange lokale strategier. Vi snakker en bottom-up proces, der involverer og motiverer”, slutter Anders af.