Bliv medlem

Som medlem får din forening adgang til en lang række fordele og ydelser.

Som medlem får I 

  • indflydelse med stemmeret på DGI Nordjyllands årsmøde - og kan derfor være med til at sætte retningen for Nordjysk idræt.
  • fælles forsikringsaftale med Tryg. I aftalen indgår ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring (både lovpligtig & frivillig), retshjælp og kollektiv rejseforsikring. 
  • et bredt tilbud af kurser og uddannelse målrettet instruktører, trænere og ledere.
  • konsulenthjælp og rådgivning om alt fra visioner og organisering i foreningen til byggeri og anlæg. Vores idrætskonsulenter har en bred viden om aktiviteten og kan f.eks. rådgive om nye aktiviteter eller rekruttering og anerkendelse af frivillige.

Læs mere om alle dine medlemsfordele her

Vi vil få endnu flere nordjyder til at blive fysisk aktive - og gerne i en forening. Derfor har vi brug for Jeres hjælp, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for alle de mange mennesker, som hver dag har deres daglige gang i en forening.

Palle Fogh, Formand DGI Nordjylland

Udfyld ansøgningsskemaet. Send skemaet sammen med foreningens vedtægter til:

DGI Nordjylland, Teglgårds plads 1, 9000 Aalborg - eller nordjylland@dgi.dk 

Hvem kan blive medlem? 

Foreningen skal have egen generalforsamling og vedtægter, som skal være i overensstemmelse med DGI Nordjyllands formålsparagraf: DGI Nordjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.”.

Vi tilbyder et begrænset medlemsskab til skoler og institutioner som omfatter informationer om alle vores aktivitetstiltag og mulighed for at deltage i dem og begrænset konsulenthjælp.