Indstil Årets Idrætsforening 2021 i DGI Nordjylland

2020 har været et år, hvor corona har udfordret foreninger rundt omkring i det nordjyske. Men flere foreninger har fundet kreative løsninger og inspirerende tiltag for at fastholde foreningsfællesskabet. Det vil vi i DGI Nordjyllands bestyrelse gerne anerkende ved at uddele en pris til Årets Idrætsforening 2021 - og vi har brug for jeres indstilling.

DGI Nordjyllands bestyrelse vil gerne anerkende og sætte fokus på det store arbejde, som vores nordjyske medlemsforeninger lægger i at få flere nordjyder til at blive idrætsaktive og ind i et meningsfyldt fællesskab. 

Derfor tildeles prisen ”Årets Idrætsforening 2021” en forening, der de sidste år har udviklet sig og fundet på kreative og inspirerende tiltag f.eks. ved at arbejde med ét eller flere af følgende elementer:

  • Har introduceret klassiske, moderne og fleksible idræts- og motionstilbud.
  • Har igangsat nye aktiviteter for at få flere aktive.
  • Har udviklet nye arenaer omkring foreningen.
  • Har organiseret sig på en tidssvarende måde og/eller skabt nye rammer om idræt og foreningsliv.
  • Igangsat initiativer, der understøtter og inviterer til samarbejde og udvikling i lokalsamfundet

Frist

Fristen for at indstille til Årets Idrætsforening 2021 er søndag den 28. februar kl. 23:59. 

Indstilling

Indstilling kan foretages af bestyrelsen for en idrætsforening eller af enkeltpersoner tilknyttet foreningen. Det sker ved at udfylde formularen i bunden af denne side. 

Overrækkelse

Hvis alt går vel - og coronarestriktionerne tillader det - så bliver prisen på 20.000 kr. overrakt til DGI Nordjyllands Årsmøde tirsdag den 27. april 2021.