Benny Henrik Hansen

Kandidat til formandsposten i DGI Nordjylland

CV - relevant for formandsopgaven

Alder - 55 år

Bopæl - Løgstør

Nuværende job - Distriktschef

  • Bestyrelsesmedlem i DGI Nordjylland i 4 år
  • Formand i Løgstør Håndboldklub i 20 år - pt. i bestyrelsen
  • Formand for Kultur- og Idrætscenter Lanternen 5 år
  • 12 år som formand i Løgstør Hallerne
  • Rep. medlem NIH, Brønderslev
  • Rep. medlem HCI, Haverslev
  • Rep. medlem sportshøjskolen, Ålborg
  • Rep. medlem Jutlander Bank
  • Tidligere medlem af Folkeoplysningsudvalget i Løgstør Kommune

Hvilken rolle ser du at DGI Nordjylland skal spille overfor de nordjyske foreninger?

DGI skal være alle foreninger i Nordjyllands foretrukne sparrings- og samarbejdspartner i forhold til at imødekomme nordjydernes behov for idræt og motion.

DGI skal både lave faste og fleksible tilbud til børn i dagpleje, SFO, Børnehaver, skoler og efterskoler og til unge på videregående uddannelser og voksne i deres arbejdsliv og til seniorer i form af motion 60+ tilbud. Så motion bliver en integreret del af nordjydernes hverdag hele livet.

DGI skal være en kompetent rådgiver og derved aktivere og engagere så mange som muligt i idræt og motion, med henblik på at få alle med i en forening. Så alle får del i det sociale og værdiskabende i et fællesskab. Og gøre det sjovt at dyrke motion og idræt sammen med andre.

Hvilke store udfordringer ser du for foreningslivet i de kommende år?

Nogle foreninger mangler medlemmer, nogle mangler bestyrelsesmedlemmer og andre mangler frivillige unge og voksne trænere og ledere.

På grund af samfundets udvikling og pres på tid fra alle sider. Hvor alt går hurtigere og hurtigere i dagligdagen.

Skal DGI tilbyde at hjælpe med at omorganisere og hjælpe med nye fællesskaber/samarbejder med naboforeningerne. Og være med til at udvikle/uddanne foreningerne til fremtidens forening, med fleksible tilbud på Idræt og motion, fleksible kontingenter og fortælle om nye trends i samfundet.

Det vil medføre at den traditionelle forening får tid og lyst til at udvikle sig til fremtidens forening og dermed blive attraktiv og opleve vækst og overleve.

Hvilke store muligheder/potentialer ser du for foreningslivet de kommende år?

Foreningerne kan få mange nye medlemmer ved at tilrette idræts- og motionstilbud til bestemte og udvalgte årgange. Lave fleksible træningstider med flere årgange samtidigt.

Lave samarbejder med andre foreninger (ikke nødvendigvis samme idrætsgren og ikke nødvendigvis foreninger som har idræt på programmet).

Derved kan de få flere unge og voksne frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer, der har energi og lyst og tid til at drive foreningerne og herved få flere medlemmer og komme ind i den positive spiral.

Potentialerne, fællesskabet og det sjove i Foreningerne er med til at danne børn og unge, så de lærer demokratiet og at tager ansvar, uanset om de er udøver, træner eller leder. Deres stemme bliver hørt og de kan gøre en forskel i fremtidens Nordjylland.