Hjælp til foreningens administration

Som medlem af DGI, har din forening adgang til omfattende hjælp til foreningens administration. Det er alt lige fra IT-værktøjer til sparring om lovgivning, regler og tilskudsmuligheder. I kan også få et par ekstra øjne på foreningens eksterne og interne kommunikation, så I kommer helt ud over rampen med jeres aktiviteter. 

IT-systemer til administration

DGI Foreningsservice

DGI Foreningsservice er dit overblik over de informationer som vedrører din forening. Du kan foretage ændringer i udvalgsmedlemmer og tilmelde dine instruktører kurser direkte gennem portalen. 

DGI Foreningsservice

Medlemshåndtering

DGI samarbejder med to virksomheder, der udbyder IT-systemer til medlemshåndtering - Conventus og Holdsport. Er behovet omfattende rummer Conventus de fleste muligheder - men for mange foreninger er Holdsport rigeligt. 

Læs om systemerne her

Øvrige IT-værktøjer

Der findes masser af hjælp til digitalisering af foreningen - her er samlet et overblik over mulighederne til en nemmere generalforsamling, hjemmesideløsning, digitalt årshjul, sikker dokumenthåndtering mm. 

Se mulighederne her

Hjælp til foreningens økonomi, regnskab 

Forsikringer

Som medlem af DGI, er din forening en del af idrættens fælles forsikringer gennem Tryg. Det betyder f.eks. at trænere og bestyrelse er ulykkesforsikret under foreningsaktivitet - ligesom der er ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring mm.

Kommunikation og marketing

7 trin til bedre kommunikation - konkret hjælp

Hjemmeside - få styr på foreningens ansigt på web

Medier - hvordan kommer i nemmere i medierne?

Facebook - få det bedst ud af Sociale Medier

Video - din SMARTphone er ofte nok

Billede og video på nettet - hvad siger loven?

Inspirationsartikler til kommunikation i foreningen