Hjælp til foreningens administration

Som medlem af DGI, har din forening adgang til omfattende hjælp til foreningens administration. Det er alt lige fra IT-værktøjer til sparring om lovgivning, regler og tilskudsmuligheder. I kan også få et par ekstra øjne på foreningens eksterne og interne kommunikation, så I kommer helt ud over rampen med jeres aktiviteter. 

IT-systemer til administration

DGI Foreningsservice

DGI Foreningsservice er dit overblik over de informationer som vedrører din forening. Du kan foretage ændringer i udvalgsmedlemmer og tilmelde dine instruktører kurser direkte gennem portalen. 

DGI Foreningsservice

Medlemshåndtering

DGI samarbejder med to virksomheder, der udbyder IT-systemer til medlemshåndtering - Conventus og Holdsport. Er behovet omfattende rummer Conventus de fleste muligheder - men for mange foreninger er Holdsport rigeligt. 

Læs om systemerne her

Øvrige IT-værktøjer

Der findes masser af hjælp til digitalisering af foreningen - her er samlet et overblik over mulighederne til en nemmere generalforsamling, hjemmesideløsning, digitalt årshjul, sikker dokumenthåndtering mm. 

Se mulighederne her

Hjælp til foreningens økonomi, regnskab 

Formands- og kassererskifte

Forsikringer

Som medlem af DGI, er din forening en del af idrættens fælles forsikringer gennem Tryg. Det betyder f.eks. at trænere og bestyrelse er ulykkesforsikret under foreningsaktivitet - ligesom der er ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring mm.

Kommunikation og marketing

7 trin til bedre kommunikation - konkret hjælp

Hjemmeside - få styr på foreningens ansigt på web

Medier - hvordan kommer i nemmere i medierne?

Facebook - få det bedst ud af Sociale Medier

Video - din SMARTphone er ofte nok

Billede og video på nettet - hvad siger loven?

Inspirationsartikler til kommunikation i foreningen