Dialogmøder til KV21

Foreningslivet har aldrig haft så stor politisk bevågenhed og anerkendelse som vi har lige nu. Det skal vi udnytte til at samtale om lokale foreningers rolle i samfundet. Vi inviterer til dialogmøder med foreninger og kandidater i juni og september.

Fra politik til praktik, der skaber forandring

Vi har et fælles mål, et stærkt foreningsliv, hvor der er plads alle i et sundt fællesskab. Coronaepidemien har med al tydelighed vist, hvad det er foreningslivet står for og hvilken enorm betydning for det danske samfund de lokale fællesskaber spiller. Hver især kan vi gøre meget, men det er når vi samarbejder, vi spiller hinanden gode.

Det kræver at vi har et fælles blik på udfordringer og muligheder, så vi sammen kan finde retningen der giver os mulighede for at gå fra politik til den praktik, der skaber forandring.

Til november er der kommunalvalg i Danmark og vi har en unik chance for at justere, udvikle og skabe de bedste rammer for din forening. Foreningslivet har aldrig haft så stor, politisk bevågenhed som lige nu - det står lysende klart for enhver, hvor stor betydning foreningerne har for det danske samfund.

Lige nu oplever vi foreningslivets egenværdi helt tæt på. Lige nu er anledningen til at tale om det, der har betydning for dig, din forening, din kommune og mulighederne for at styrke det lokale fællesskab. At skabe et helhedsbillede af foreningens rolle i samfundet, kræver en mangfoldighed af erfaringer. Det kræver at vi taler sammen, for at forstå hinanden - og de potentialer vi går glip af, hvis vi ikke samarbejder på tværs.

Derfor inviterer vi til en række møder, hvor vi selvfølgelig har holdninger til, hvordan vi sammen flytter mest – og dem vil vi gerne trykprøve med jer i foreningerne. Det er dig, der er ekspert på din forenings hverdag, udfordringer og muligheder.

Dialogmøder i juni og til september

Vi inviterer til tre runder med dialogmøder. Først runde er med forenignslivet, hvor vi sætter spot på det, der er vigtigt vi i fællesskab fokuserer på frem mod kommunalvalget. Anden runde er med kandidaterne til kommunalvalget, hvor vi bidrager med konkret viden om foreningslivet og vi taler sammen om det kommunerne med fordel kan samarbejde med foreningslivet om. Tredje runde er fælles møder i september, hvor vi taler sammen om muligheder og udfordringer under fordsætningen om at vi har et fælles mål. At der i nordjysk foreningsliv er plads til alle i et sundt fællesskab.