Fremtidens Idrætsforening

Hvordan kan vi organisere idræt og motion, så alle kan være med?

Partnerskaber

Som en del af arbejdet med Fremtidens Idrætsforening indgår vi partnerskaber med foreninger, idrætscentre og idrætsfællesskaber i hele Nordjylland. 

At blive partner ind i projektet betyder, at der kommer ekstra fokus på udviklingen hos jer. Vores foreningskonsulenter går lidt tættere på end vi ellers har mulighed for - og vi inddrager relevante samarbejdspartnere som f.eks. kommuner og andre parter. 

Vi forpligter os med en partnerskabsaftale til at afsætte flere ressourcer. I forpligter jer til at være med til at afdække et foreningsrelevant tema til gavn for alle. 

Læs mere om partnerskabsaftalen her

Projektet "Fremtidens Idrætsforening" går ud på at vi i fællesskab identificerer de vigtigste indsatsområder for at den moderne idrætsforening, idrætsfacilitet eller fællesskabet udvikler sig. 

Vi tror ikke på at der findes én løsning, men vil sammen med jer udfolde en lang række temaer, som kan være med til at gøre foreningen til den bedste udgave af sig selv.

Sammen finder vi løsninger

Det gør vi bedst ved at kaste fælles ressourcer ind i udvikling og afsøgning af forskellige temaer, som gør nemt at få adgang til motion og bevægelse for alle - og nemt at drive forening.

Har I lyst til at udforske f.eks.

  • Tværgående samarbejder med flere partnere
  • Det attraktive ungdomsmiljø
  • Tiltag til specifikke målgrupper
  • Løs og fleksibel organisering
  • Digitalisering af foreningen
  • Den moderne motionsforening

Eller har I andre gode idéer til emner, som kan sætte perspektiv på foreningslivet i fremtiden - så er vi klar! Se en uddybning af ovenstående punkter herunder i det lilla bånd.