Stærk i forening

Frivillige er foreningslivets byggesten, der løfter i flok til glæde for store, små, gamle og unge. Det er afgørende at finde de frivillige kræfter, der brænder for at løse den brede pallette af opgaver i en forening - og skal det lykkes, kræver det en målrettet indsats.

Vigtig info

Jeres fordele ved Stærk i forening

  • Det bliver lettere at være bestyrelse
  • I får større overblik over opgaverne
  • I kan udvikle jer sammen

Et forløb koster 3000 kr. - for det får I blandt andet et forløb, hvor I følges tæt af en foreningskonsulent med mange års erfaring - både fra konsulentarbejde og arbejde i en idrætsforenings bestyrelse. 

Ansøgning
Du ansøger om at komme med i din egen DGI-landsdel. Send os en mail, hvor du kort skriver lidt om jeres tanker og ønsker til forløbet.

DGI Nordjylland: elin.zachariasen@dgi.dk
DGI Østjylland: rasmus.bach@dgi.dk
DGI Midt- og Vestsjælland: marianne.hoeyer@dgi.dk

De kan også svare på yderligere spørgsmål.

Projektet Stærk i forening er et tilbud til din forening om at komme op i et højere gear og flytte foreningen gennem et længere udviklingsforløb.

Alle undersøgelser og erfaringer viser, at et langt forløb, hvor der er tid til at arbejde i dybden med emnerne skaber udvikling. Vi ved også at foreningsudvikling i netværk gør det nemmere at holde sig til et afgrænset fokus og emne. Det betyder, at foreningerne kan arbejde indenfor samme ramme og samtidig have plads til den enkelte forenings særlig behov.

Når foreningerne på denne måde arbejder ud fra den samme ramme og emne oplever vi, at de enkelte foreningers udvikling bliver yderligere boostet, fordi de har mulighed for at mødes med de andre foreninger i netværket. Det giver flere perspektiver på samme problemstilling, da flere erfaringer bringes i spil.

Derfor samarbejder vi med Spar Nord Fonden i Nordjylland, Østjylland og Midt- og Vestsjælland, om at give 36 foreninger muligheden for at kigge indad og blive endnu skarpere. Projektforløbet tager udgangspunkt i jer - og de vilkår som præger hverdagen i netop jeres forening. Det betyder, at I får et nærværende forløb, som kan bruges konkret til at flytte foreningens rutiner, vaner eller organisering.

Det får I med Stærk i forening – foreningsudvikling i netværk

Hver forening får både tilknyttet sin egen DGI konsulent i 14 timer, og tre netværksmøder á fire timers varighed ledet af en erfaren foreningskonsulent. Tidsmæssigt strækker forløbet sig fra det første netværksmøde til det tredje netværksmøde over ca. seks måneder.

Det er vigtigt at understrege, at I ikke får en standardpakke - men vi ser nærmere på jer og jeres særlig behov. Spar Nord er vært for netværksmøderne, og har et dedikeret punkt på dagsordenen på det tredje – og afsluttende netværksmøde.

Netværksmøde 1
Analyse og målsætning 

Konsulentbesøg 1
Handlingsplan 

Netværksmøde 2
Sparring og input til handlingsplan/Implementering 
 
Konsulentbesøg 2
Sparring og input til implementering 

Netværksmøde 3
Særskilt oplæg fra Spar Nord
Erfaringsudveksling og afslutning

Evaluering af forløbet