Se de vigtigste pointer fra DGI Nordsjællands foreningsundersøgelse 2019

"Børn & unge i forening" er temaet i dette års undersøgelse. Formålet er at blive klogere på medlemforeningernes erfaringer, syn og holdninger for at sikre de fremtidige indsatser.

"Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse" er temaet for den landsdækkende DGI-satsning, der blev vedtaget på DGI årsmødet 2018.

Det er i DGI Nordsjællands interesse at være tæt på og at kende foreningernes behov, hvilket undersøgelsen hjælper til at underbygge, i forbindelse med fremtidige indsatser. 

Undersøgelsen er lavet af et spørgeskema og har været sendt ud til alle DGI Nordsjællands medlemsforeninger. I alt har 267 personer svaret, hvilket giver en svarprocent på 42,4 procent.

Læs hele rapporten om Børn og unge i forening

Opsummering af foreningsundersøgelsen

Frivillige, betydningsfulde tilbud, synlighed, fleksibilitet og samarbejde. Alle temaerne er fokusområder i undersøgelsen, der kan være med til at gøre os klogere på, hvordan vi bedre kan skabe lige adgang til foreningsdeltagelse for børn og unge.

DGI Nordsjælland skal i fremtiden fokusere endnu mere på frivillige, og på at tydeliggøre værdien af de frivilliges uundværlige arbejde. Frivillighed findes på alle niveauer, og hver enkelt persons rolle er vigtig for at få puslespillet til at gå op.

Foreningernes tilbud til børn og unge skal være givende på flere forskellige punkter for at blive en succes. Det er vigtigt at finde ud af tre reelle ting, før man opretter et tilbud:

  • Hvad er det vigtigste ved at deltage?
  • Hvad får deltageren ud af det?
  • Hvad tager de med sig senere i livet?

Vidste du, at du kan få hjælp til din forenings kommunikation?

Sæt fokus på foreningens kommunikation og markedsføring

Synlige foreninger i lokalområdet

For at skabe lige adgang til deltagelse i foreningen er evnen til at synliggøre sine tilbud i foreningen helt central. Foreningerne får ingen nye medlemmer, hvis folk ikke ved, at der findes et tilbud, som matcher deres interesser og behov.

Den rigtige markedsføring og kommunikation er derfor vigtig for at sprede de rette budskaber.

Nogle af de øvrige konklusioner i undersøgelsen viser, at mange idrætsforeninger oplever, at det er svært at arbejde med fleksible tilbud til de unge. Vi ved at fleksible tilbud, der matcher livsvilkårene i de unges hverdag, er af stor betydning for lettere at kunne fastholde de unge i foreningens idrætsaktivitet.

Undersøgelsen viser dog også, at flertallet af idrætsforeninger har lavet samarbejdsaftaler med andre aktører, og at samarbejdsaftaler er gode til at få nye børn og unge ind i foreningerne. Derfor er det oplagt, at DGI Nordsjælland i fremtiden fokuserer mere på at lave gode samarbejdsaftaler til fordel for foreningerne.